GALIA ROMANICA. Románská architektura a umění Francie / Kabinet architektury Ostrava

Dům umění/ GVUO/ Ostrava/ CZ/ 12. 8. – 20. 9. 2009

(výstavu připravilo Muzeum architektury ve Vratislavi/ Polsko/ 2006/ kurátorka Agnieszka Gola, kurátoři
v ČR Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009) + katalog

Share Button