GALIA ROMANICA. Románská architektura a umění Francie / Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora

Románská architektura a umění Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského

Galerie Felixe Jeneweina/ Vlašský dvůr/ Kutná Hora/ CZ/ 7. 10. – 31. 10. 2009

(výstavu připravilo Muzeum architektury ve Vratislavi/ Polsko/ 2006/ kurátorka Agnieszka Gola, kurátoři
v ČR Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009) + katalog

Share Button