Fernández de Córdova & Roda. Casas / Kabinet architektury Ostrava

Dům umění / Jurečkova 9 Ostrava /  5. 4. – 5. 6. 2016 / vernisáž 5. 4. 2016 v 17 hodin

Přednáška: 5. 4. 2016 v 15.00 hodin / Dům umění / Jurečkova 9 Ostrava
Akce na Facebook.com

 

Výstava je ukázkou naší práce za posledních 36 let, týkající se samostatně stojících domů ve městě Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Zvolil jsem toto téma, protože podle mých zkušeností je tento typ budov nejméně zasažen ekonomickými spekulacemi.

Výstava nemá předvést nějakou značkovou architekturu, nevztahuje se k žádnému konkrétnímu stylu, je čistě připomínkou našich zkušeností v čase.

Naším záměrem je, aby si návštěvník mohl při její prohlídce uvědomit, jak jsme při hledání „zodpovědné nabídky“ probírali různé návrhy vztahující se k funkci, tvaru, prostoru, materiálu, stavebním systémům atd. … Naše práce odráží náš postoj k architektuře, nevěříme v absolutní pravdy nebo návody, ale v neustálé hledání a experimentování i za cenu, že se dopustíme chyb.

The exhibition is a sample of our work on individual detached houses realized over a period of 36 years in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. I chose this topic because according to our experience, this building type is the least contaminated by economic speculation.

The exhibit is not intended as an example of brand architecture, nor does it relate to any particular style, it’s simply the wake of our experience in time.

It is our intention that the visitor on the tour of the exhibition can see that in the quest to find “responsible proposal,“ we have experimented with different proposals relating to function, form, space, materials, building systems, etc… Our work reflects our position on architecture, we do not believe in absolute truths or recipes, but rather in a permanent search and experimentation, even at the risk of making mistakes.

Fernández de Córdova L

 


Architektonická a stavební společnost Fernández de Córdova & Roda byla založena roku 1984 ve městě Santa Cruz de la Sierra v jihoamerické Bolívii. Architekt Fernández de Córdova L., spoluzakladatel a ředitel FDC&R, ukončil studia v roce 1979 na Katolické univerzitě v Córdobě v Argentině. V roce 1997 se mu za jeho práci dostalo od Bolívijského architektonického ústavu vysokého ocenění, kdy obdržel Národní architektonickou cenu „Emilio Villanueva“. V průběhu 32 let společnost navrhla a postavila samostatné rodinné domy, obytné domy pro větší počet rodin, nákupní centra, developerské bytové projekty, rezidenční komplexy, budovy určené pro vzdělávání, rekreační střediska, sběrné dvory, kancelářské budovy, knihovny, veřejné prostory, odborná učiliště a budovy různých institucí. FDC&R chápe architekturu jako službu přinášející radost z experimentování a realizací návrhů připravovaných s plnou odpovědností a s respektem vůči lidem a životnímu prostředí.

The architecture and construction company Fernández de Córdova & Roda was founded on 1984, in the city of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – South America. The architect Luis Fernández de Córdova L., Co-founder and Director of FDC&R, finished his studies in 1979 at the Universidad Católica de Córdoba, Argentina. In 1997, the Bolivian Institute of Architects gave him its highest distinction, the National Architecture Award „Emilio Villanueva“ in recognition to his professional work. Throughout its 32 years, the company has designed and constructed: single family homes, multifamily buildings, shopping centers, housing developments, residential complexes, educational buildings, recreational centers, collection centers, office buildings, libraries, public spaces, vocational centers and institutional buildings. FDC&R conceives architecture as a service that allows the joy of experimenting and realizing proposals with responsibility and respect towards people and the environment.


LUIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

Vzdělání:

Universidad Católica de Córdoba – Argentina, 1979

Praxe:

V průběhu 35 let odborné praxe navrhoval a stavěl samostatné rodinné domy, obytné domy pro větší počet rodin, nákupní centra, developerské bytové projekty, rezidenční komplexy, budovy určené pro vzdělávání, rekreační střediska, sběrné dvory, kancelářské budovy, knihovny, veřejné prostory, odborná učiliště a budovy různých institucí.

Soutěže:

Účastnil se a zvítězil v řadě soutěží na národní úrovni, jako např. v soutěži o budovu banky Santa Cruz v Monteru, městskou knihovnu v Santa Cruz, administrativní budovu Cooperativa Saguapac, budovu Canal 11 TV Universitaria, Centro Escolar Alemán, budovu Forestry Chamber of Bolivia, hlavní budovu Transierra oil Company, budovu Petrobrás (sdílení), a v roce 2008 v soutěži o administrativní budovu telekomunikací COTAS Ltd.

Publikace:

Některé z jeho prací a intervencí byly publikovány v novinách, časopisech a knihách na národní i mezinárodní úrovni v zemích jako Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Španělsko, Anglie, Itálie a USA.

V říjnu 2002 byl vyzván britským časopisem The Architectural Review, aby publikoval svůj „Casa Galpo¦ün – Shed House“, ještě v únoru téhož roku zveřejnil ve stejném časopise „Pohledy z Bolívie“.

O jeho účasti na památníku zbudovaném ve spolupráci se švýcarským architektem Mariem Bottou v souvislosti se summitem týkajícím se udržitelného rozvoje Ameriky (1996) psaly časopisy a knihy publikované v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Německu, Španělsku, Japonsku, Švýcarsku, Itálii a v USA.

31. ledna 2007 jej britské nakladatelství Phaidon Press vyzvalo, aby se podílel na knize „The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture“.

Akademická účast:

Pravidelně je zván, aby se účastnil panelových diskuzí a přednášek na různých univerzitách, bienále a konferencí na národní i mezinárodní úrovni. Vyučoval na fakultě architektury UPSA (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) a na Instituto Tecnológico de Santa Cruz.

Ceny:

V roce 1997 mu Bolívijský ústav architektury za jeho profesionální práci udělil nejvyšší vyznamenání, Národní architektonickou cenu „Emilio Villanueva“.

V roce 2002 byl Shed House zvolen do užšího výběru nejvýznamnějších děl Latinské Ameriky na III. Bienále iberoamerické architektury a civilního inženýrství v Santiagu de Chile – Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil in Santiago de Chile.

Clock House vyhrál Velkou cenu na architektonickém bienále 2006 v Santa Cruz a při stejné příležitosti obdržel i největší počet hlasů z publika.

Buried House obdržel v roce 2014 1. cenu na Bienále architektury v Santa Cruz de la Sierra .

Buried House byl v roce 2014 vybrán, aby reprezentoval Bolívii na IX. Bienále iberoamerické architektury a urbanismu v argentinském Rosariu.

Education:

Universidad Católica de Córdoba – Argentina – 1979

Experience:

Throughout his 35 years of professional experience, he has designed and constructed: single family
homes, multifamily buildings, social housing, shopping centers, housing developments, residential
complexes, educational buildings, recreational centers, collection centers, office buildings, libraries,
public spaces, resorts and institutional buildings.

Competitions:

He has participated and won first prizes in various competitions at national level, such as the building
of the Banco Santa Cruz in Montero, the Municipal Library of Santa Cruz, the administrative building
of Cooperativa Saguapac, the building of Canal 11 TV Universitaria, the Centro Escolar Alemán, the
building of the Forestry Chamber of Bolivia, the main building of Transierra oil Company, the Petrobrás
building (shared); and on 2008 the administrative building of the telecommunications company
COTAS Ltda.

Publications:

Some of his works and interventions have been published in newspapers, magazines and books
nationally and internationally, in countries such as Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Spain,
England, Italy, and the United States.

In October 2002, he was invited by the British magazine, The Architectural Review, to publish the
“Shed House”

In February 2002, he was invited by the British magazine, The Architectural Review, to publish the
article “View from Bolivia”.

His participation is mentioned together with the Swiss architect Mario Botta, in the design and
execution of the Memorial of the Summit of the Americas on Sustainable Development, in magazines
and books published in countries like Argentina, Brazil, Colombia, Germany, Italy, Japan, Spain,
Switzerland, and the United States.

On January 31, 2007 he has been selected and invited by the British publisher Phaidon Press to
participate in The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture.

Academic Participation:

He is frequently invited to participate as a speaker on panels and lectures at various universities,
biennials and conferences at national and international level. He has taught at the Faculty of
Architecture of UPSA (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) and at the Instituto Tecnológico
de Santa Cruz.

Awards:

In 1997, the Bolivian Institute of Architects gave him its highest distinction, the National
Architecture Award „Emilio Villanueva“ in recognition to his professional work.

In 2002 “Shed House“ was shortlisted among the most significant works of Ibero-America in the III
Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil in Santiago de Chile (Chile).

“Clock House“ won the Grand Prize of the Architecture Biennale 2006 in Santa Cruz and on the same
occasion was the most voted entry by the public.

On 2014 his work “Buried House“ won the first prize on the Bienal de Arquitectura de Santa Cruz de
la Sierra.

On 2014 his work “Buried House“ was selected to represent Bolivia in the IX Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo held in Rosario (Argentina).

 

Share Button