Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta / Kabinet architektury Ostrava

Výstava vytvořená Institutem pro zahraniční vztahy (IFA) a kurátorkou Reginou Stephan od roku 1999 putuje po světě a představuje dílo světoznámého německo-židovského architekta Ericha Mendelsohna (1887–1953) prostřednictvím skic, plánů, fotografií a modelů. Její repríza pořádaná Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha a pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, v ostravském Domě umění se uskutečnila od 22. května do 5. července 2009.

Erich Mendelsohn. Dynamism and function. Vision of a cosmopolitan architect

The exhibition, created by the Institute for Foreign Cultural Relations (IFA) and the curator Regina Stephan, has travelled over the world since 1999 and is being introducing works of famed German-Jewish architect Erich Mendelsohn (1887–1953) through sketches, schemes, pictures and models. Its repetition held by Gallery of fine Arts in Ostrava and SPOK – society for Ostrava’s culture, in cooperation with Goethe-Institute Prague and under the patronage of the National Heritage Institute director-general Naďa Goryczková, took place from May 22 to July 5, 2009 in Ostrava’s House of the Arts.

Erich Mendelsohn. Dynamik und Funktion. Vision eines kosmopolitischen Architekten

Eine vom Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) und der Kuratorin Regina Stephan kreierte Ausstellung wandert seit 1999 durch die Welt und stellt das Werk des weltbekannten deutsch-jüdischen Architekten Erich Mendelsohn (1887–1953) mittels Skizzen, Plänen, Fotografien und Modellen vor. Deren Wiederaufführung, veranstaltet von der Galerie der bildenden Künste in Ostrava und SPOK, dem Verein für Kultur in Ostrava, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Prag und unter der Schirmherrschaft der Generaldirektorin des Nationalen Denkmalinstitutes Naďa Goryczková im Haus der Künste Ostrava, fand vom 22. Mai bis 5. Juli 2009 statt.

Share Button