Dominique Chapuis. Le vide interroge le visible / Winternitzova vila, Praha 5

Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5 / 7. 3. 2020 – 17. 5. 2020, vernisáž 6. 3. 2020 v 18.00 hodin

Ve Winternitzově vile od Adolfa Loose a Karla Lhoty se poprvé představí pražské veřejnosti díla současné významné francouzské umělkyně Dominique Chapuis. Instalace představuje intimní dialog bílých objektů neobyčejné struktury s tímto funkcionalistickým domem. Výstavu mohou diváci navštívit od 6. března do 17. května 2020, připravili ji kurátoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.

Prezentace prací ve Winternitzově vile ponese název Le vide interroge le visible, což ve volném překladu znamená „prázdnota zpochybňuje viditelné“. Autorka navazuje na celou řadu svých experimentů s tímto tématem, kdy se zabývá fenoménem neviditelného, který je v jejím případě téměř vždy zastoupen zdánlivě pouze bílou plochou, ale vždy v rozmanitých a jemně křehce strukturovaných geometrických variacích. Chapuisová ve své práci využívá lineární prvky tak, aby vytvořila hru plošného a prostorového jazyka. Aplikuje pruhy či pásy z různých materiálů, jakými jsou například dřevo, kartón, umělé hmoty, ale povětšinou papír, a to vše s cílem podtrhnout náladu trojrozměrnosti, jelikož logicky s ohledem na tématiku zkoumá přechod mezi 2D prvky a jejich 3D okolnostmi.

„V případě aktuální instalace se stáváme součástí intimního dialogu výtvarného umění a meziválečné architektury, která je zde zastoupena Winternitzovou vilou od Adolfa Loose. Když v roce 1932 Adolf Loos naplnil Vitruviovu definici architektury (firmitas, utilitas, venustas) skrze realizaci Witernitzovy vily, učinil tak s pomocí dvourozměrných čistých a bílých ploch, které zde představují fasády objektu. V případě Dominque Chapuis jde o situaci víceméně obracenou, kdy nás její dvourozměrné plochy nenásilně vybízejí vstoupit do jejich nitra a do jejíhoimaginárního světa „bílé prázdnoty,“ popisuje kurátor výstavy Tadeáš Goryczka.

Dominique Chapuis je absolventkou Dijonské univerzity a Akademie výtvarného umění v Toulouse, další profesní zkušenosti získávala v New Yorku, ve Washingtonu a Frankfurtu nad Mohanem, kde současně žije a pracuje. Tato výstava vznikla v rámci Roku Adolfa Loose (v prosinci uplyne 150 let od chvíle, kdy se v Brně narodil světově proslulý architekt a průkopník moderní architektury Adolf Loos), jako výsledek spolupráce Kabinetu architektury, Dominique Chapuis a Winternitzovy vily. Partnerem výstavy je kulturní revue Protimluv.


O Dominique Chapuis

Dominique Chapuis (1952), je absolventkou Dijonské univerzity a Akademie výtvarného umění v Toulouse, další profesní zkušenosti získávala na studijních pobytech v New Yorku, ve Washingtonu a Frankfurtu nad Mohanem, kde současně žije a pracuje.

Její práce byly k vidění na samostatných výstavách v Itálii, Rakousku, Německu, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Slovensku, Nizozemsku a Francii, a jsou součástí výtvarných sbírek řady institucí, mezi jinými v Mondrianhuis, prestižním nizozemském Muzeu konstruktivního a konkrétního umění v Amersfoort, anebo ve Vietnamském národním muzeu výtvarného umění v Hanoji.

Profesor Eugen Gomringer, který je považován za otce konkrétní poezie ve své eseji nazvané „Co mudrci vědí o bílé“ poznamenal: „Tvorbu Dominique Chapuis lze charakterizovat jako přísnou a příkladnou prezentaci konkrétního umění. Na rozdíl od výtvorů abstraktního umění její každé dílo není redukcí, ale naopak je expanzí. Mudrci vědí nejen to, čím je bílá, ale také to, jaká je to harmonie a krása, tak, jak to lze vyčíst v jednom z Platónových Sókratických dialogů, který označil názvem Philebus.“

O Winternitzově vile

Winternitzova vila slavného architekta Adolfa Loose a Karla Lhoty se díky velkému zájmu veřejnosti otevřela 25. dubna 2017 trvale jako galerie. Je možné ji navštívit vždy od neděle do středy mezi 12. a 18. hodinou a každou sobotu v rámci komentovaných prohlídek. Návštěvníci si mohou nejen v klidu prohlédnout dílo Adolfa Loose (a obdivovat jeho mimořádný způsob členění prostoru, tzv. raumplan), navštívit aktuální výstavu a stálou expozici mapující osud vily od třicátých let, ale také si užít unikátní prostory při některém z doprovodných programů. Pravnuk Josefa Winternitze, který nechal vilu postavit pro svoji rodinu v roce 1932, zde pořádá v duchu tehdejších salonů přednášky o dějinách umění a architektuře, divadla, koncerty a swingové tančírny.

Share Button