Dominique Chapuis. Découper la lumière / Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava / 3. 9. — 11. 10. 2019, vernisáž 3. 9. 2019 v 17.00 hodin

 

Dominique Chapuis (1952), Francie – Absolventka univerzity v Dijonu a Akademie výtvarného umění v Toulouse získávala první zkušenosti na studijních pobytech v New Yorku, Washingtonu a Frankfurtu nad Mohanem, kde současně žije a pracuje.

Ve svých pracích využívá lineární prvky tak, aby vytvořila hru plošného a prostorového jazyka. Aplikuje pruhy či pásy z různých materiálů, jakými jsou např. dřevo, kartón, papír, umělé hmoty, s cílem podtrhnout náladu trojrozměrnosti. Zkoumá přechod mezi 2D prvky a jejich 3D okolnostmi.

Práce Dominique Chapuis byly k vidění na jejich samostatných výstavách v Itálii, Rakousku, Německu, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Slovensku, Nizozemsku a Francii, a jsou součástí výtvarných sbírek řady institucí, mj. v Mondrianhuis, v prestižním nizozemském Muzeu konstruktivního a konkrétního umění v Amersfoort, nebo ve Vietnamském národním muzeu výtvarného umění v Hanoji.

Její aktuální výstava v prostorách Výstavní síně Sokolská 26 nese název Découper la lumière, což ve volném překladu znamená „ustřihnout
anebo vystřihnout světlo“. Není bez zajímavosti, že se jedná o její první prezentaci v České republice vůbec. Výstavu inicioval a kurátorsky připravil Kabinet architektury ve spolupráci s polskou výtvarníci Annou Szprynger a Centrem kultury a vzdělávání / CKV MoravskáOstrava.


Aktuální výstava je další v řadě prezentací ve snaze přiblížit zájemcům o umění pozoruhodný svět neo-konkretivismu, jemuž se kromě ryze architektonických témat Kabinet architektury soustavně věnuje. A díky této iniciativě nejen ostravská veřejnost mohla doposud zhlédnout práce a taky se osobně seznámit s předními reprezentanty tohoto výtvarného směru, jakými jsou István HAÁSZ (Maďarsko), Reinhard ROY (Německo), Anna SZPRYNGER (Polsko), Jeshua BEN-OR (Izrael/ USA), Janusz KAPUSTA (USA), Katalin HAÁSZ (Maďarsko)  a nyní na konec roku připravuje prezentaci Anny-Marie BOGNER (Rakousko).

Pro úplnost je třeba uvést, že v rámci své výtvarné platformy a v záměrném kontrastu k neo-konkretivismu představil Kabinet architektury mimo jiné i tyto tvůrce: Philippe KAYUMBA (D.Kongo), Jacek JOOSTBERENS (Polsko), Iain PATTERSON ( GB/ Skotsko), Ornin RUANGWATTASANUK (Thajsko).


Nad výstavou převzala záštitu
Zuzana Ožanová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Výstavní činnost Kabinetu architektury je finančně podpořena
Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

ostrava moap

Share Button