DESIGN NEXT DOOR! / Cooltour Ostrava

Cooltour Ostrava/ Ostrava/ CZ/ 16. 4 0 15. 5. 2013

Výstava DESIGN NEXT DOOR! je prezentací počinů studentů Fakulty architektury Slezské Polytechniky v Glivicích (Politechnika Śląska w Gliwicach). V rámci výstavy předkládáme projekty se zaměřením na architekturu, urbanismus, interiérovou tvorbu a nábytek, anebo grafiku, kresbu, či malbu, ale také prostorové instalace a multimediální práce. Výstava je přehlídkou nejzajímavějších prací z období posledních let a kdy průřezem tvorby je vykreslen interdisciplinární charakter vzdělavácího procesu na naší fakultě. Mezi prezentovanými objekty je mnoho prací, které byly oceněny prestižními tuzemskými a zahraničními cenami.

Naše škola je místo s dlouhou tradicí, kdy téměř před šedesátipěti lety bylo zde zahájeno vdělávání architektů. Současně vyučejeme tyto obory: architektura a urbanismus, interierovou tvorbu a grafické navrhování. Naší studenti realizují ruznorodé projekční úkoly, jsou otevření, kreativní a moderní. A proto také v názvu výstavy se objevilo slovo DESIGN, které se vztahuje nejen k samotnému procesu navrhování, ale stále více je spojováno s inovativními způsoby uvažování a ty se zjevně promítly do zde představených prací.

Zastavte se a přesvědčte se sami, co se děje vedle u vaších sousedů!

Wystawa DESIGN NEXT DOOR! to prezentacja dokonań studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na wystawie pokazujemy projekty architektoniczne, urbanistyczne, wnętrza i meble oraz grafikę, rysunek, malarstwo, a także instalacje przestrzenne i prace multimedialne. Wystawa stanowi przegląd najciekawszych prac z ostatnich kilku lat, które w sposób przekrojowy ilustrują interdyscyplinarny charakter procesu kształcenia na naszym wydziale. Wśród przedstawionych projektów jest wiele prac, które zdobyły prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne.

Uczelnia nasza to miejsce z ogromną tradycją, gdzie kształcenie architektów rozpoczęto już blisko 65 lat temu. Obecnie prowadzimy kierunki: architekturę i urbanistykę, architekturę wnętrz i projektowanie graficzne. Nasi studenci realizują różnorodne zadania projektowe, są otwarci, kreatywni i nowocześni. Dlatego też w tytule wystawy pojawiło się słowo DESIGN, które współcześnie coraz częściej odnosi się nie tylko do projektowania, ale do innowacyjnego sposobu myślenia, co znajduje odbicie w prezentowanych pracach. Przyjdźcie i zobaczcie co się dzieje u sąsiadów!

Další informace: https://kabinetarchitektury.cz/archikultura/index.php?archikultura=vystavy#glivice

 

Share Button