Současná dánská architektura

Kabinet architektury / Dům umění  / Ostrava / 7. 3.  – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin

Arkitema | BIG | Danielsen Architecture | Polyform
C. F. Møller
| Dorte Mandrup Arkitekter | CEBRA
Henning Larsen
| schmidt hammer lassen | SLA
Juul / Frost
| PLH | 3XN | Aart | Gehl

Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Dánská architektura je již mnoho let synonymem krásného a inovativního designu. Budova Opery v Sydney od dánského architekta Jørna Utzona je považována za největší architektonický skvost Austrálie a jednu z nejslavnějších staveb 20. století vůbec. Velký oblouk od Johana Otto von Spreckelsena se zase stal symbolem moderní Paříže. Dánskou architekturu reprezentuje ale mnohem víc než tyto dvě ikonické stavby – celá řada mezinárodně uznávaných projektů legendárních architektů, kterými jsou například Bjarke Ingels, Hennig Larsen nebo Jan Gehl.

Danish architecture has for many years been synonymous with a beautiful and innovative design. The Sydney Opera House by the Danish architect Jørn Utzon and the Grande Arche in Paris by Johan Otto von Spreckelsen are perhaps the most iconic examples of this. Yet Danish architecture is responsible for much more – an impressive array of internationally renowned projects by legendary architects such as Bjarke Ingels, Henning Larsen or Jan Gehl.

Tato výstava přibližuje nejenom výběr toho nejlepšího ze současné dánské architektury, ale také její základní hodnoty. Dánskou architekturu charakterizuje striktně ekologický profil, udržitelnost, empatie a především demokratický přístup, podle kterého nejsou elegantní design a nádherná architektura vyhrazeny pro elitu, ale naopak určeny širokým masám.

This exhibition not only shows some of the highlights of contemporary Danish architecture, it also gives a unique insight into the core values that Danish architecture embodies: a green, environmentally sustainable profile and an empathetic and democratic approach, in which good design and great architecture are not reserved for the elite but instead belong to the masses.

Expozice je rozdělena do pěti kategorií, ve kterých dánská architektura dosáhla mezinárodního uznání: kategorii zdravotnictví a vzdělávání reprezentuje například impozantní Škola architektury v Umeå ve Švédsku od Henninga Larsena či dlouhodobě udržitelná budova fakultní nemocnice v norském Akershusu navržená studiem C. F. Møller Architects. Průmyslové a obchodní stavby představuje mimo jiné Media Evolution City ve švédském Malmö podle návrhu studia JUUL | FROST Architects. V kategorii kulturních objektů se najdou působivá díla, za všechny uveďme velkolepé národní akvárium Modrá planeta v Kodani, které připomíná obrovský vodní vír vystupující z kulatého jezera a které si na své konto připsal úspěšný dánský ateliér 3XN. Příklady povedené městské výstavby jsou barevný a živý veřejný prostor Superkilen v Kodani, který se podle projektu Bjarke Ingels Group neustále organicky mění na základě návrhů občanů, nebo cenami ověnčený projekt Jana Gehla na kultivaci veřejného prostoru na náměstí Times Square v New Yorku. V neposlední řadě výstava představí také bytovou architekturu. Tu nejlépe reprezentuje rozsáhlý obytný soubor Ledovec v dánském Aarhusu připomínající zasněžené velehory, který vytvořil ateliér CEBRA.

This exhibition is divided into five categories representing areas in which Danish architecture and design excel internationally: The health and learning category isrepresented by works such as Henning Larsen’s monumental “Umeå School of Architecture” in Umeå, Sweden and the highly sustainable “Akershus University Hospital”, designed by C. F. Møller Architects. Industrial and commercial architectureis represented by JUUL | FROST Architects’ “Media Evolution City”, among others. The culture category covers some spectacular works, such as 3XN architects‘ breath-taking national aquarium “The Blue Planet” in Copenhagen which is shaped as a great whirlpool. Urban development is showcased by the colourful on-going urban-development Bjarke Ingels Group’s project “Superkilen” that evolves according to the desires of the citizens and users in the area, Jan Gehl’s work on Times Square in New York, and others. Last but not least, CEBRA’s sculptural “Iceberg” housing complex in Aarhus represents the housing category.

Všechny tyto jedinečné projekty byly vybrány pro svou špičkovou kvalitu a také proto, že zosobňují dánskou identitu: vysoký životní standard, moderní přístup ke zdravotnictví, prostoru na vzdělávání a studium a velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Výstava také názorně ilustruje roli kultury a kulturních institucí v městském prostoru, který jde ruku v ruce s moderním skandinávským životním stylem.

 All of the unique architectural pieces that comprise this exhibition are chosen for their high quality and because they all stand for the Danish identity embodied by a high standard and modern approach to healthcare, education and learning environments, a strong focus on environmental sustainability, and for illustrating the role of culture and cultural institutions in creating an urban environment suitable for the modern Scandinavian lifestyle.

 Výstava vznikla ve spolupráci Dánské asociace architektonických firem, Dánského ministerstva zahraničních věcí a Iniciativy dánského designu a architektury.

The partners of the exhibition are The Danish Association of Architectural Firms, The Danish Ministry of Foreign Affairs and Danish Design & Architecture Initiative.

Share Button