Daniel Libeskind – Architektúra je reč / Tatranská galéria Poprad – ELEKTRÁREŇ

Tatranská galéria Poprad – ELEKTRÁREŇ, Poprad / 14. 12. 2012 – 3. 3. 2013

Výstavy pri príležitosti podujatia 100 rokov budovy elektrárne Tatranskej galérie v Poprade:

Daniel Libeskind: Architektúra je reč
Unikátna výstava jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti žijúceho v New Yorku a tvoriaceho po celom svete

OSA atelier
Výstava architektonickej tvorby dvojice popradských architektov Miloslav Dulík, Branislav Rzyman

Elektráreň TG 1992 – 2012
z histórie výstavnej činnosti  a rekonštrukcie Tatranskej galérie v Poprade

Kurátori výstav: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Jiří Jůza, Jerzy Ilkosz, Rastislav Udžan, Anna Ondrušeková

Hlavný organizátor
Tatranská galéria v Poprade
Spoluusporiadatelia:
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Poprad
Spolku pro ostravskou kulturu SPOK
Kabinet architektury Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě / GVUO,
Muzeum Architektury we Wroclawiu / MAW
Studio Daniel Libeskind / SDL

Výstavy potrvajú do 3. marca 2013

Tatranská galéria v Poprade,  pri príležitosti storočnice budovy Elektrárne – jej terajšieho sídla, pripravila rozsiahly medzinárodný projekt venovaný architektúre, filmu, fotografii a hudbe, pod tradičným názvom FactoryArt 2012. Otvoreniu súbežne niekoľkých výstav predchádzala náročná niekoľkoročná príprava a organizácia, do ktorej boli zapojené významné medzinárodné inštitúcie v USA, Poľsku a v Čechách.
Budova bývalej parnej elektrárne, kultúrna pamiatka a zároveň jedna z najkrajších zachovaných stavieb “ technickej secesie“ zo začiatku 20.storočia v podtatranskom regióne, ožije na 3 mesiace súčasnou architektúrou. Pôjde o prezentáciu architektúry domácich popradských tvorcov, ale predovšetkým o výstavu jedného z najvýznamnejších svetových architektov – Daniela Libeskinda. Tento popradský sviatok architektúry bude poďakovaním všetkým tým, ktorí verili vízii Tatranskej galérie pretvorenia starej továrenskej budovy určenej na zbúranie, na atraktívny kultúrny stánok.

 

Více informací k výstavě:

kabinetarchitektury.cz/daniel-libeskind/

www.tatragaleria.sk/?id_menu=71176

Share Button