Daniel Libeskind / Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language / Kabinet architektury, Ostrava

Kabinet architektury – Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO) / 17. 9. – 28. 11. 2010

Daniel Libeskind
Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language

Daniel Libeskind je jednou z největších osobností současné světové architektury a urbanismu. Proslul zejména přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejím vnímáním v celé její komplexnosti. Rozmanité spektrum jeho projektů zahrnuje významné kulturní i komerční instituce – včetně muzeí a koncertních síní – i konferenční centra, univerzity, obytné komplexy, hotely, nákupní střediska a dokonce i návrhy objektů individuální výstavby. Navrhuje také scény pro operní představení a vede ateliér designu užitkových předmětů.

Daniel Libeskind jest międzynarodowej sławy twórcą projektów architektonicznych i urbanistycznych. Zasłynął wprowadzaniem do architektury nowego krytycznego dyskursu i multidyscyplinarną postawą. Jego dorobek obejmuje najważniejsze obiekty kulturalne – wśród nich muzea i sale koncertowe, a także centra kongresowe, uniwersytety, budynki mieszkalne, hotele i centra handlowe. Projektuje także scenografie operowe i prowadzi pracownię wzornictwa.

Daniel Libeskind is an international figure in architectural practice and urban design. He is well known for introducing a new critical discourse into architecture and for his multidisciplinary approach. His practice extends from building major cultural and commercial institutions – including museums and concert halls- to convention centers, universities, housing, hotels, shopping centers and residential work. He also designs opera sets and maintains an object design studio.

Další info:

https://kabinetarchitektury.cz/daniel-libeskind/

Share Button