CZHUPLSK XXI. Progresivní domy – architektura v zemích V4 / Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora

Galerie Felixe Jeneweina/ Kutná Hora/ CZ/ 4.–24. 6. 2009

Architektura existuje v prostoru. Existenci v prostoru vymezují rozměry. Jsou jiná nebe, země a voda i jiným rozměrem architektury? – Jaký je vztah mezi stavbou člověka a obrazem krajiny? Vztah délky, šířky a výšky ohraničuje proporce. Jsou dnes proporce měřítkem estetiky a je to ta samá estetika jako u souseda za řekou nebo za horou? Čas je také rozměr. Uskutečňuje se vazba současnosti k minulosti a budoucnosti jinou formou v Čechách, v Maďarsku, Polsku a Slovensku? Spojuje nás historie Střední Evropy nebo dělí? Spojuje nás budoucnost a co je avantgarda? Architektura je výtvorem člověka, který tvoří společnost. Různé společnosti přikládají architektuře různá měřítka. – Výstava architektury zemí Vyšegradské skupiny vyprodukovaná ve spolupráci s Mezinárodním trienále architektury v Krakově – mta (11), bude sloužit hledání odpovědí na tyto otázky, ale i iniciaci otázek nových. Představuje stavby vybudované po roce 2000, tj. po roce vzniku Vyšegradského mezinárodního fondu, a sice stavby, které vybraly architektonické organizace zemí Vyšegradské skupiny. Výstava ukáže, s čím vstupuje architektura v zemích skupiny do jedenadvacátého století.

Share Button