Brusel… na Ostravsku / Havířov

Nádraží Havířov  / 25. 9. – 4. 10. 2015 v rámci akce Nádraží žije podzimem

Městská knihovna, ul. Šrámkova, Havířov / 4.–31. 10. 2015

Ve spolupráci s iniciativou Nádraží Havířov žije spolku Důl architektury

Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60 a 70. letech 20. století. Název je odvozen od nepřehlédnutelného úspěchu, který zaznamenala československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a který inspiroval tehdejší tvůrce k objevování nové estetiky. V důsledku těchto okolností na Ostravsku vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz, anebo dokonce mizí v nenávratnu. Na tuto „hynoucí krásu“ architektury bruselského stylu chce upozornit tato výstava připravena Kabinetem architektury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia pro ostravský Dům umění (GVUO).

kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš

Share Button