Bernard Rudofsky: Architektura bez architektů (publikace)

Bernard Rudofsky: Architektura bez architektů. Krátký úvod k architektuře bez rodokmenu, Kabinet architektury, Ostrava 2018, ISBN 978-80-905953-6-1 / reprint publikace Architecture without Architects, MoMA, New York 1964 / CZ, 132 str., 210 x 230 mm

Architekt, kurátor, sběratel, učitel, návrhář a sociální historik Bernard Rudofsky je velmi zajímavou a barvitou osobností, která nám zanechala pozoruhodný a dodnes inspirující myšlenkový odkaz. Byl příkladem neortodoxního humanisty, který stavěl lidi a jejich bezprostřední okolí do středu svého díla. Klima, krajina, dostupné zdroje, tělesné charakteristiky a omezení byly jeho první inspirací, vzdálenou veškerému teoretickému zápalu jeho současníků. Za podpory své celoživotní spolupracovnice a múzy Berty Rudofské byl schopen se na lidi dívat z pozice širokého spektra zájmů: pokládal otázky, jak by lidé měli žít a co by měli jíst a nosit v závislosti na klimatickém a kulturním kontextu. Byl velkým kritikem komerčních a kulturních mechanismů, jež vedly k různým projevům západního světa míjejícím se se skutečnými potřebami lidí a poskytujícím jen to, co je „módní“, namísto toho, co je „přiměřené“.

Moravský rodák Bernard Rudofsky (13. dubna 1905, Suchdol nad Odrou – 12. března 1988, New York, USA) pocházel z významné rodiny z Horšovského Týna, vystudoval architekturu ve Vídni, pracoval v Německu, Itálii a v mnoha dalších zemích. V roce 1930 se dočasně usadil v Brazílii a otevřel si tam architektonický ateliér, v Sao Paulu postavil několik pozoruhodných rezidencí.

Účast v architektonické soutěži v roce 1941 znamenala pro Rudofského pozvání od MoMA, kde působil dlouhá léta jako kurátoror. Rudofsky učil na Yale, MIT, Cooper-Hewitt, Univerzitě Waseda v Tokiu a Královské akademii výtvarných umění v Kodani. Je autorem knih Are Clothes Modern? (1947), Behind the Picture Window (1955), Japan: Book Design Yesterday (1962), Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture (1964), The Kimono Mind: An Informal Guide to Japan and the Japanese (Charles E. Tuttle, 1965), Streets for People: A Primer for Americans (1969), The Unfashionable Human Body (1971), The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those Species that are Traditionally Neglected or Downright Ignored (1977), Now I Lay Me Down to Eat: Notes and Footnotes on the Lost Art of Living (1980) a Sparta/Sybaris (1987).

Ve svých rukou držíte první české vydání významné a ve světovém kontextu známé knihy Bernarda Rudofského, vydané v roce 1964, která je zároveň vůbec první publikací Rudofského v češtině. Zároveň jde o zahájení aktivit Kabinetu architektury, jež chtějí přiblížit myšlenky a životní příběh Bernarda Rudofského české veřejnosti.

Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Kabinet architektury


Text Bernard Rudofsky
Editoří Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad Radovan Charvát
Jazyková redakce Monika Horsáková
Grafická úprava Bernard Rudofsky
Grafická úprava obálky a sazba Jaroslav Němec
Reprint fotografií a ilustrací Bernard Rudofsky: Architecture Without Architects, New York, 1964.
Fotografie na obálce Maryla Sobek


Publikaci Architecture Without Architects v roce 1964 vydalo Muzeum moderního umění v New Yorku v nakladatelství Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York ISBN 0-385-07487-5

This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a divisi.on of Penguin Random House, LLC.

Vydání publikace finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky

Share Button