BAND / Galerie Architektury v Brně

Galerie architektury v Brně pokračuje v prezentaci současné evropské/světové architektury. Další výstava představí nastupující španělskou generaci architektů, katalánské studio BAND (Barcelona Architecture ´N´ Design). BAND překvapuje svěží a zajímavou tvorbou. Studio nedávno vzniklo fúzí tří architektonických kanceláří a spojuje pětici architektů (Josep Ferrando Bramona, Olga Felip spolu s Josepem Campsem a Eugeni Bach s manželkou Annou). Ti vycházejí z filozofie a atmosféry katalánské metropole. V jejich stavbách se spojuje místní kultura, podnikavost, úsilí, vzdělání i vášeň.
“Společným místem jejich tvorby je Katalánsko, Barcelona a Girona. Jejich tvorbu výrazně ovlivňuje krajinný potenciál, tradice a zvyklosti. Přes společný názor na architekturu je jejich tvorba jedinečná a různorodá,” podotýká jeden z kurátorů Rastislav Udžan.

“Architektonické seskupení BAND sbírá četná ocenění na světové scéně. Uznávaný časopis Wallpaper ve svém srpnovém čísle zařadil na seznam dvaceti nejnadějnějších mladých tvůrců a ateliérů z celého světa pro rok 2014 katalánskou dvojici Josep Camps a Olga Felip. A spnové vydání časopisu DOMUS publikuje svůj výběr nejlepších rekreačních domů, ve kterém nechybí rozšíření a přestavba víkendového domu Casa Anoro v obci Sant Esteve de Palautordera nedaleko Barcelony od architektů Anny a Eugena Bacha,“ dodává Gabriel Kurtis z Galerie Architektury Brno. 

Výstavu ve spolupráci se členy volného tvůrčího uskupení BAND připravil Kabinet architekturyGalerie výtvarného umění Ostrava pro mezinárodní festival architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2014 v Ostravě. Kurátory této výstavy jsou Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rastislav Udžan.

Výstava bude otevřena ve středu 24. září 2014 v 18.00 hodin v Galerii Architektury Brno na ulici Starobrněnské 18 a bude přístupná v Galerii Architektury Brno denně od 10. do 18 hodin do 24. října 2014.

Událost na facebook.com
http://www.galeriearchitektury.cz/2014/09/mlada-architektura-spanelskeho.html

 

The Gallery of Architecture in Brno presents unceasingly the current European/World architecture. The next exhibition introduces a new appearing Spanish generation of architects, the Catalonian studio BAND (Barcelona Architecture ´N´ Design). BAND surprises with its fresh and interesting creations. Not long ago, it emerged from the fusion of three architectural offices. Nowadays, BAND joins a quintet of architects (Josep Ferrando Bramona, Olga Felip with Josep Camps, and Eugeni Bach with his wife Anna). They all proceed from philosophy and atmosphere of the Catalonian capital. In their constructions, the local culture, entrepreneurial spirit, endeavour, education and passion are connected. As one of the exhibition curators Rastislav Udžan pointed out: “The common place of their creative work is Catalonia, Barcelona and Girona. Their creation is strongly influenced from the landscape potential, tradition and customs. In spite of their common opinion of the architecture, their work is very unique and diverse.”

And Gabriel Kurtis from the Gallery of Architecture in Brno adds: “The architectural grouping BAND collects a lot of appreciations on the world scene. In its August issue, the prestigious magazine Wallpaper has put Catalonian couple Josep Camps and Olga Felip into twenty most talented young creators and ateliers worldwide in 2014. And the August issue of the DOMUS magazine publishes its own selection of the best vacation houses where the expansion and reconstruction of the weekend house Casa Anoro in the locality of Sant Esteve de Palautordera near Barcelona from Anna and Eugen Bach is not absent.”

The exhibition has been set up by the Cabinet of Architecture (Kabinet architektury) and the Gallery of Fine Arts Ostrava (GVUO) in cooperation with the members of the creative grouping BAND for the international festival of architecture, design and art ARCHIKULTURA 2014 in Ostrava. The curators of the exhibition are Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec and Rastislav Udžan.

The exhibition will be opened on Wednesday 24th, September 2014 at 6 p.m. in the Gallery of Architecture Brno, Starobrněnská St. 18, and open daily from 10 a.m. – 6 p.m. till October 24th, 2014.

Share Button