Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo / Galerie NTK, Praha

Galerie NTK | Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice | 10. 8. – 1. 10. 2017

 

Přednáška a křest knihy 26. 9. 2017 / 17.00
Rafi Segal (MIT / USA)

Vernisáž 9. 8. 2017 / 18.00
Výstavu uvede Israel M. Goodovitch (Izrael)


Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo je první výstavou o díle Alfreda Neumanna (1900–1968). Neumann začínal v 60. letech v Izraeli a jeho navýsost originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby. Díky jedinečným ukázkám jeho nejproslulejších staveb vnáší výstava světlo do Neumannovy expresivní architektury a metodologie designu. Vypráví různými prostředky o Neumannově architektuře a představuje dosud nezveřejněné fotografie, architektonické výkresy a modely ve velkém i menším měřítku, které byly zhotoveny zvlášť pro tuto příležitost. V galerii budou zbudovány čtyři prostorové modely v životní velikosti podle Neumannových nejproslulejších projektů, takže návštěvníci jimi budou moci procházet a získávat vlastní autentický dojem z jeho architektonických geometrií a prostorů. Architektonické modely v menším měřítku týchž budov poskytnou ve své úplnosti kontext prostorových modelů v životní velikosti a doloží, jak Neumann pracoval vyváženě s měřítky a prvky, aby mohl ve svých návrzích vytvářet unifikovaná schémata. Výstavu doplňuje Neumannova osobní korespondence, fotografie, malby a skici. Stejnou měrou je zastoupena historická dokumentace i rekonstruované architektonické prvky v prostoru, aby se návštěvníkovi poskytla jak informace o Neumannově architektuře, tak jakýsi autentický prožitek.

Space Packing Architecture: the Life and Work of Alfred Neumann is the first-ever exhibition on the work of Alfred Neumann (1900–1968). Active in Israel in the 1960s, Neumann’s highly original architecture stands apart from the canon of International Style Modernism from this time: eschewing functionalist and orthogonal expressions, Neumann opted instead for polyhedral geometries that blended traditional architectural principles with new modes of expression. Through a unique display of his most renowned built works, this exhibition brings to light Neumann’s expressive architecture and design methodology. It will tell a story about Neumann’s architecture through various means, and will bring together never-before-seen photographs, architectural drawings, and large- and small-scale models fabricated especially for the show. Four life-size spatial modules, taken directly from Neumann’s most renowned projects, will be built at full scale in the gallery, where visitors can walk among them and experience for themselves an authentic impression of Neumann’s architectural geometries and spaces. Small-scale architectural models of these same buildings in their entirety will provide context for the life-size spatial modules, and will demonstrate how Neumann worked harmoniously among scales and elements to create unifi ed patterns in his designs. In addition an account of Neumann’s life will be presented through personal correspondences, photographs, paintings, and sketches. The exhibition balances historical documentation with reconstructed architectural elements in space to provide both an informative account of Neumann’s architecture and allow for a real, embodied experience of it. Unveiling Neumann’s work provides insight into the creative power of a highly individual architect and thinker who developed and relentlessly pursued a unique architectural language, despite confronting much resistance and hardship over his lifetime. Neumann’s contribution to the theory and practice of architecture in the middle of the twentieth century, has yet to be fully comprehended; this show is a fi rst step in doing so.Další informace: Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo / Kabinet architektury Ostrava

Share Button