Architekt Rafi Segal přijede do Ostravy představit svou tvorbu

8. 7. 2014 | 17:00  | zahájení výstavy za účasti autora / exhibition opening with the artist

Akce na Facebook.com


Architektura je umění dát tvar prostoru, v němž žijí lidé. Jako taková odráží způsob chápání světa (a ukazuje možnosti, jak se k jeho pochopení stavět). Architektura pro mě začíná pozorováním fyzického, sociálního a zejména urbánního kontextu projektu.
Když začínám s projektem, ptám se: Jak může mít místo prospěch ze stavby, která se na něm má postavit, a jak může mít stavba prospěch z místa, na němž má být postavena? Pak se zabývám programem. V průběhu doby se program stavby mění rychleji než její tvar.

Architecture is the art of giving form to space intended for human habitat. As such it reflects an understanding of the world (and presents an opportunity to challenge that understanding).
Architecture for me begins with observation, whether related to the project’s physical, social and most importantly urban context. 
As the form begins to be associated with an architectural scale, it encounters resistance. At this point the architect should embrace the obstacles and restrictions presented by the reality of building since these can nourish and better define the design.


Rafi Segal – architekt, urbanista a vědec Rafi Segal vystudoval architekturu na Technionu v Izraeli, kde obdržel inženýrský titul M. Sc. Doktorské studium absolvoval na univerzitě v Princetonu. V letech 1992–2000 pracoval se Zvi Heckerem na projektu muzea historie Palmachu v Tel Avivu. Později založil vlastní kancelář, která po nedávné reorganizaci vyhrála mezinárodní soutěž na projekt Národní knihovny Izraele v Jeruzalémě. Práce kanceláře sídlící v současné době v USA zahrnují projekty a výzkum v oblasti architektury a urbánních řešení. Jeho texty a výstavy, mezi jinými Cities of Dispersal (Rozptýlená města, 2008), Territories: Islands, Camps and Other States of Utopia (Území: ostrovy, tábory a další utopická místa, 2003) a A Civilian Occupation (Civilní okupace, 2003) měly nesmírný vliv na sociálněpolitické diskuze o současném urbanismu. Segal vyučoval architekturu a urbanismus na MIT, na škole pro absolventy studia designu na Harvardu, na newyorské architektonické škole Cooperovy unie a v současné době vyučuje na škole pro absolventy studia architektury, plánování a ochrany památek GSAPP na Kolumbijské univerzitě.

Rafi Segal – architect, urbanist and scholar, Rafi Segal received his PhD from Princeton University, and his M.Sc and B.Arch from Technion – Israel Institute of Technology. Between 1992 and 2000 Rafi Segal worked with Zvi Hecker on the design of the Palmach History Museum built in Tel Aviv among other. He later established his own practice which had recently been recognized for winning the international competition for the National Library of Israel in Jerusalem. Segal’s practice which is currently based in the US encompasses design and research on both the architectural and urban scale. His writings and exhibitions, among them Cities of Dispersal (2008), Territories — Islands, Camps and Other States of Utopia (2003), and A Civilian Occupation (2003) have been extremely influential in the social- political discourse of contemporary urbanism. Segal has taught architecture and urban design at MIT, Harvard University’s Graduate School of Design, the Cooper Union School of Architecture and currently teaches at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation


další informace / next information: Rafi Segal: ARCHITEKTURA: KONCEPCE A TVARY / ARCHITECTURE: CONCEPTS AND FORMS | Kabinet architektury Ostrava

Share Button