ARCHITEKCI ŚWIATA O ARCHITEKTURZE / Biblioteka Śląska w Katowicach

Biblioteka Śląska w Katowicach, plac Rady Europy 1 / 28. 10. 2015

Výstava byla poprvé prezentována Kabinetem architektury v ostravském Domě umění 7. 3. – 27. 4. 2014

Architekti o architektuře

Často, zejména v médiích, slýcháváme o jednotlivých architektonických dílech, občas je dokonce dokážeme přiřadit ke konkrétním jménům jejich tvůrců, málokdy však víme, jak tito vypadají nebo jakým způsobem tvoří. Zcela výjimečně se k nám pak dostávají informace o jejich způsobu myšlení o architektuře. Právě tento poslední nedostatek mě v polovině 60. let přiměl k tomu, abych během svých architektonických toulek po světě navštívil ty nejlepší z nich a dostal od nich odpověď na otázky typu: Čím je pro Vás architektura? Jaký je Váš přístup k projektování? Co je podle Vás v tomto procesu nejdůležitější? S jakými zajímavými úkoly jste se ve své odborné praxi setkal? Odpovědi na tyto otázky jsem nahrával na magnetofonový pásek, protože i hlas každého z tvůrců pro mě měl dokumentární hodnotu. Kromě toho jsem nakonec každého z nich požádal, aby podstatu toho, co řekl vlastnoručně v několika slovech zapsal a podepsal jako zvláštní druh autogramu. Takto sebraný materiál jsem chtěl doplnit o životopisy jednotlivých tvůrců a ilustrace jejich nejreprezentativnějších děl a poté je co nejšířeji zveřejnit v zemi, která tehdy velmi citlivě zažívala pocit izolace od okolního světa. Nápad setkat se a udělat rozhovor s těmi nejslavnějšími byl v té době již sám o sobě šokující, když ještě vezmeme v úvahu jeho anekdotickou aureolu a zcela neočekávaný počet respondentů, kterých bylo téměř dvě stě, byl to neobyčejný zážitek na celý život. Dnes je část tehdy tak těžce získávaných informací dostupná na internetu a poněkud tak ztrácí na své atraktivitě. Avšak fotografie jednotlivých tvůrců a jejich autogramy si stále zachovávají auru osobních setkání a bezprostředního kontaktu s nimi. Proto jsem se rozhodl publikovat právě tyto materiály, o nichž doufám, že napomohou lepšímu poznání mých respondentů a jejich vlastnoručně podepsaných, tedy silně autentických výpovědí, které povedou k reflexi a vlastním úvahám ty, kteří je budou číst.

Tadeusz Barucki

Program 28 października 2015 r. o godz. 17.00:

Sala Parnassos:

  • Powitanie prof. zw. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  • Minuta Ciszy – pamięci arch. Henryka Buszko prof. zw. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor
    Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  • Prezentacja Gabinetu Architektury w Ostravie / Czechy: arch. Tadeusz Goryczka – Kurator wystawy
  • Sylwetka architekta Tadeusza Baruckiego: prof. nzw. dr hab. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak ( Wydział Architektury Pol. Śl.)
  • Wykład arch. Tadeusza Baruckiego : „Architekci świata o architekturze”

Hol Główny:

  • Prezentacja i sprzedaż książek arch. Tadeusza Baruckiego (wraz z autografem architekta).
Share Button