Archikultura 2017

březen/duben/květen (postupně aktualizujeme)

Akce na facebook.com / twitter.com #archikultura2017

Festival se uskuteční v Ostravě (CZ), Brně (CZ), Opavě (CZ), Havířově (CZ), Hradci nad Moravicí (CZ), Praze (CZ), Zlíně (CZ), Popradu (SK), Katovicích (PL), Elblongu (PL), Budapešti (HU), Delftu (NL) a ve Vídni (AT)


IX. ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2017, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky. / ARCHICULTURE 2017, the 9th Annual International Festival of Architecture, Design and Art, is an exhibition aimed at architectonic themes in the broadest conception of the term.


Oficiální zahájení 11. 4. 2017 v 17.00 hodin v Domě umění v Ostravě

výstavy:

03/2017

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu | 27. 9. 2016 – 19. 3. 2017 | Velká galerie státního zámku Hradec nad Moravicí
Ivo Klimeš — Architektura a divadlo / Česká republika | 21. 12. 2016 – 30. 6. 2017 | Divadlo Jiřího Myrona | Ostrava
Anny Szprynger — Am Rande der Geometie / Polsko | 16. 2. – 24. 3. 2017 |  Galerie Lindner Wien | Vídeň / Rakousko
Iain Patterson — Out West / Skotsko | 3. 3. – 26. 3. 2017 | Klebersberg Kultúrkúria | Budapešť / Maďarsko
Takasaki Masaharu — Monobito Spirit / Japonsko | 13. 3. – 7. 4. 2017 | TU Delft | Delft / Nizozemí
Vladimír Gažovič — Všetko je len hra / Slovensko | 24. 3. – 23. 4. 2017 | Tatranská galéria v Poprade | Poprad / Slovensko
Německý dům a Náměstí Edvarda Beneše | v Moravské Ostravě / Česká republika | 31. 3. – 28. 4. 2017 | Náměstí Ed. Beneše | Ostrava

04/2017

David Macháček — Den za dnem / Česká republika | 6. 4. – 5. 5. 2017 | Galerie Krystal | Havířov
Reinhard Roy — Rastr a prostor / Německo | 10. 4. – 19. 5. 2017 | Výstavní síň Sokolská 26 (CKV) | Ostrava
Reinhard Roy — Rastr a prostor / Německo | 10. 4. – 12. 5. 2017 | Industrial Gallery | Ostrava
Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects + Šeng-Jüan Chuang / Making Places: Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan / Tchaj-wan | 11. 4. – 4. 6. 2017 | Dům umění (GVUO) | Ostrava
Alvat Aalto — Aaltova příroda / Finsko | 11. 4. – 4. 6. 2017 | Dům umění (GVUO) | Ostrava
Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu / Chorvatsko | 12. 4. 2017 – 18. 6. 2017 | Krajská galerie výtvarného umění Zlín | Zlín
Adam Szenpétery — Geometrický / Slovensko | 26. 4. – 21. 5.2017 | Tatranská galéria v Poprade | Poprad / Slovensko
Irena Stanislavová — Obrazy / Česká republika |  27. 4. -11. 6. 2017 | Velká galerie Bílého zámku | Státní zámek Hradec nad Moravicí

05/2017

Alfred Neumann — život a dílo. Architektura zmocňující se prostoru (Tércsomagoló építészet. Alfred Neumann élete és munkássága) / Česká republika | 5. 5. – 5. 6. 2017 | Budapest Center of Architecture FUGA | Budapešť / Maďarsko
Robert Konieczny — Prostory na míru / Polsko | 9. 5. – 11. 6. 2017 | Galerie Architektury Brno
Umění Tater / Slovensko | 11. 5. – 1. 10. 2017 ve spolupráci s Tatranskou galerií Poprad | Velká galerie Bílého zámku | Státní zámek Hradec nad Moravicí
Vladimír Dedeček — Práca / Slovensko | 16. 5. – 9. 6. 2017 | Industrial Gallery | Ostrava
Takasaki Masaharu — Monobito Spritit / Japonsko | 17. 5. – 18. 6. 2017 | Architecture Week Gallery | Praha
Milan Pitlach —  Londýnský deník / Německo | 19. 5. – 2. 7. 2017 | Dům umění Opava (OKO) | Opava
Igor Mosný — Reminiscencie / Slovensko | 26. 5. – 2. 7. 2017 | Tatranská galéria v Poprade | Poprad / Slovensko

06/2017

Anna Szprynger — Pozor/na przestrzeń / Polsko | 8. 6. – 2. 7. 2017 | Mokotow/s-ka Gallery | Varšava / Polsko
Drazí architekti / Česká republika |  13. 6. – 27. 6. 2017 | Galerie Architektury Brno
Robert Konieczny — Prostory na míru / Polsko | 21. 6. – 13. 8. 2017 | Architecture Week Gallery | Praha
Jindřich Štreit — …a život jde dál / Česká republika | 27. 6. – 13. 8. 2017 | Velká galerie Bílého zámku | Státní zámek Hradec nad Moravicí
Alvat Aalto — Aaltova příroda / Finsko | 29. 6.  – 28. 7. 2017 | Galerie Architektury Brno

07/2017

Sławomir Marzec — Tomasz Zawadzki — Wystawa problemowa / Polsko | 6. 7-30.8. 2017 | Centrum Sztuki Galeria EL | Elblong / Polsko
Piotr Korol — Wystawa indywidualna / Polsko |  6. 7-30. 8. 2017 | Centrum Sztuki Galeria EL | Elblong / Polsko

přednášky:

Profesor / Professor Čchun-siung Wang (Wang Chun-Hsiung) – Prezident Aliance pro architektonickou modernost, Tchaj-wan / President of Alliance for Architectural Modernity, Taiwan: Několik úvah o hnutí regionální moderní architektury na Tchaj-wanu po roce 1980 / Some Notes on the Movements of Regional Modern Architecture in Taiwan after the 1980s / 11. 4. 2017 / 15.00 / Dům umění, Ostrava


Architekt / Architect Šeng-jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan) – Fieldoffice Architects, Tchaj-wan / Taiwan: Zpřístupněná místa / Making Places / 11. 4. 2017 / 15.30 / Dům umění, Ostrava

Wykład | Huang Sheng-Yuan 黃聲遠 | Making Place / 12. 4. 2017, środa godz. 18:00 / Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9


odborný asistent / Assistant Professor Čchen-jü Ťiou (Chiu Chen-Yu) – katedra architektury, univerzita Bilkent, Turecko / Department of Architecture, Bilkent University, Turkey: Japonsko, Aaltova příroda / Japan, Aalto’s Nature / 12. 4. 2017 / 16.00 / Dům umění, Ostrava


Profesor / Professor Aino Niskanenová – katedra architektury, Aaltova univerzita, Finsko / Department of Architecture, Aalto University, Finland: O lidových kořenech finského modernismu / On the Vernacular Roots Of Finnish Modernism / 12. 4. 2017 / 17.00 / Dům umění, Ostrava


Martin Jemelka: Tovární města Baťova koncernu / 9. 5. 2017 / 18.00 / Antikvariát a klub Fiducia

Robert Konieczny — KWK Promes / Polsko: Prostory na míru | 9. 5. 2017 | 15:00 | aula A310 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně | Brno

Aljoša Dekleva — dekleva gregoric architects / Slovinsko: poszukiwanie poprzez projektowanie – projektowanie poprzez poszukiwanie | 18. 5. 2017 | 18:00 | Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) | Katovice | Polsko

Masaharu Takasaki | 7. 6. 2017 | 16:00 | Architecture Week Gallery | Praha

Robert Konieczny — KWK Promes / Polsko: Prostory na míru | 21. 6. 2017 | 16:00 | Architecture Week Gallery | Praha

ostatní akce:

Festival pro náměstí — slavnostní zahájení | 31. 3. 2017 |  18.00 | Antikvariát a klub Fiducia | náměstí Ed. Beneše | Ostrava

Festival pro náměstí / V rámci Česko-německého kulturního jara 2017 po celý duben ožije Náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy. V místě bývalého Německého domu vyroste intervence architekta Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové (MAK!), kterou oživíme nejrůznějšími kulturními akcemi. Po celý duben se můžete do Festivalu pro náměstí aktivně zapojit a intervenci zabydlet svými nápady a vstupy, kulturními výstupy, lamentacemi, čtením, zpěvem, prostě čímkoli, k čemu vás bude intervence inspirovat. Chystá se také odborná plánovací dílna, na které budeme hledat příčiny současného tristního stavu a také východiska a návrhy řešení. V dubnu budeme s lidmi na náměstí vytvářet lavičky a pocitové mapy, diskutovat o tom, jak by mělo náměstí vypadat a fungovat, připomeneme také historii této lokality.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Festival pro náměstí pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Goethe institutem, architektem Adamem Wlazelem, Centrem PANT a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Za poskytnutí výstavních vitrín a prostor děkujeme Lukáši Klebercovi a městské galerii PLATO.

Slavnostní setkání s jeho Excelencí Joey Chung-I Wang, zástupcem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice, u příležitosti zahájení výstavy Zpřístupněná místa / Making Places architekta Šeng-jüana Chuanga (Huang Sheng-Yuan) / Fieldoffice Architects, Tchaj-wan | 10. 4. 2017 | 19:00 | Dům umění | Ostrava

Slavnostní zahájení 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2017 | 11. 4. 2017 | 17:00 | Dům umění | Ostrava

Komentovaná procházka náměstím s historikem architektury Martinem Strakošem | 19. 4. 2017 | 18:00 | Antikvariát a klub Fiducia | sraz na náměstí Ed. Beneše – u hodin | Ostrava

Odborná plánovací dílna o budoucnosti náměstí Edvarda Beneše | 23. 4. 2017 | 14:00–18:00 | Antikvariát a klub Fiducia | koná se v Centru PANT | Ostrava

XX Majówka Architektów: Jubilejní dvacáté setkání polských architektů s jejich zahraničními hosty proběhne opět v zahradě vily generála Ziętka v Ustroni | 27. 5. 2017 | Ustroń | Polsko

Mimořádné předpremiérové čtení herců Komorní scény Aréna z nové hry Tomáše Vůjtka Smíření | 28. 4. 2017 | 14:00 | Antikvariát a klub Fiducia | náměstí Ed. Beneše | Ostrava

Workshop na výrobu mobiliáře do veřejného prostoru pod vedením architekta Adama Wlazela | 28. 5. 2017 | od 10:00 | Antikvariát a klub Fiducia | náměstí Ed. Beneše | Ostrava

Dětský ateliér na motivy dějin módního domu Ostravica- Textilia | 28. 5. 2017 | od 10:00 | Antikvariát a klub Fiducia | Ostrava

Veřejná plánovací dílna o budoucnosti náměstí Edvarda Beneše | 28. 5. 2017 | 16:00 | Antikvariát a klub Fiducia | náměstí Ed. Beneše | Ostrava

 


Záštita

moapNad akcemi, výstavami a festivalem Archikultura 2017 převzala záštitu
Petra Bernfeldová
starostka Městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz


Finanční podpora

Dotace Ministerstva kultury České republiky

ostravaDotace Statutárního města Ostrava

ncaNadace české architektury

moapDotace Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


Partneři Kabinetu architektury (2017)

ietreality  expono 

 


Mediální partneři Kabinetu architektury (2017)

archiweb.cz

Share Button