Archikultura 2016

archikultura2016březen/duben/květen (postupně aktualizujeme)

Akce na facebook.com / twitter.com #archikultura2016

Festival se uskuteční v Ostravě (CZ), Brně (CZ), Havířově (CZ), Opavě (CZ), Hradci nad Moravicí (CZ), Výmaru (DE), Popradu (SK), Katovicích (PL), Ustroni (PL) a Elblongu (PL)


Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky. / ARCHICULTURE 2016, the 8th Annual International Festival of Architecture, Design and Art, is an exhibition aimed at architectonic themes in the broadest conception of the term.


Oficiální zahájení 5. 4. 2016 v 17.00 hodin v Domě umění v Ostravě

archikultura2016_skladacka_444x210mm

výstavy:

Iain Patterson. Out West (Skotsko) / 22. 1. – 20. 3. 2016 / Dům umění, Ostrava  
Jakub Szczęsny: Keret House …ako zabývať škárku (Polsko) / 5.2. – 29. 2. 2016 / Tatranská galéria, Poprad
Raumpackende Architektur: Das Leben und Werk von Alfred Neumann / 17. 2. – 30. 3. 2016 / Bauhaus Universität, Výmar
Nečekaný výlet do Havířova / výsledky workshopu V4 / 19. 3. – 18. 4. 2016 / Galerie KD Radost, Havířov
Postaveno v horách. Nové stavby ve švýcarských horách / 22. 3. – 4. 4. 2016 / Galerie Architektury, Brno
Anton Podstracký (ČR) / 31. 3. – 25. 4. 2016 / Fotografická galerie Fiducia, Ostrava
McCullough Mulvin Architects: Laboratoř přírody. Geologie/Biologie (Irsko) / 5. 4. – 5. 6. 2016 / Dům umění, Ostrava
Fernández de Córdova & Roda. Casas (Bolívie) / 5. 4. – 5. 6. 2016 / Dům umění / Ostrava
Svatoslav Bohm: Reliéfy (ČR) / 7. 4. – 3. 7. 2016 / Velká galerie Bílého zámku, Hradec nad Moravicí
Ornin Ruangwattanasuk: Život v přerodu (Barma) / 8. 4. – 1. 6. 2016 / Galerie Krystal, Havířov
David Vávra: Nejen tři cesty za architekturou (ČR) / 12. 4. – 6. 5. 2016 / Industral Gallery, Ostrava
Artscape Norway / 14. 4. – 20. 5. 2016 / Galerie Architektury, Brno
Anna Szprynger: Na hraně geometrie (Polsko) / 25. 4. – 22. 5. 2016 / Výstavní síň Sokolská 26 a 10. 5. – 3. 6. 2016 / Industrial Gallery, Ostrava
Rafi Segal: Architektura. Koncepcje i formy (USA) / 12. 5. – 5. 6. 2016 / Galeria Architektury SARP Katowice, Katovice
Ivo Klimeš: Architektura a divadlo (ČR) / 20. 5. – 30. 6. 2016 / Slezské divadlo, Opava
Altwasser / Na cestě (domů) / 31. 5. – 30. 6. 2016 / Galerie Architektury, Brno
Masaharu Takasaki: Imbue the spirit within the object (Japonsko) / 27. 5. – 26. 6. 2016 / Galeria EL, Elblong
Jakub Szczęsny: Projekty Społeczne – Keret House (Polsko) / 27.5. – 26. 6. 2016 / Galeria EL, Elblong
Čeští architekti… a začátky turismu na chorvatském Jadranu (Chorvatsko) / 16. 6. – 14. 8. 2016 / Dům umění, Ostrava
Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo / 29. 6. – 21. 8. 2016 / Dům umění, Opava

přednášky:

Iain Patterson: Charles Rennie Mackintosh (Skotsko) / 14. 3. 2016 17:00 / Industral Gallery, Ostrava
Iain Patterson: Architektura bez architektů (Skotsko) / 15. 3. 2016 16:00 / Dům umění, Ostrava
Rafi Segal: Das Leben und Werk von Alfred Neumann (USA) / 17. 2. 2016 / 17:00 / Bauhaus Universität, Výmar
Luís Fernández de Córdova (Bolívie) / 5. 4. 2016 / 15:00 / Dům umění, Ostrava
McCullough Mulvin Architects (Irsko) / 5. 4. 2016 / 16:00 / Dům umění, Ostrava
Luís Fernández de Córdova v cyklu: Mistři architektury (Bolívie) / 7. 4. 2016 / 18.00 / SARP Katowice – Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Katovice
Rafi Segal v cyklu: Mistři architektury (USA) / 12. 5. 2016 / 18.00 / SARP Katowice – Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Katovice

ostatní akce:

Slavnostní setkání s Iainem Pattersonem a křest publikace Out West (Skotsko) / 15. 3. 2016 / 17.00 / Dům umění, Ostrava
Odborná plánovací dílna Nové příležitosti pro veřejná prostranství centra Ostravy / 16. 4. 2016 / 10.00–15.00 / Fiducia, Ostrava
Wręczenie nagród na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2015 roku / 27. 4. 2016 / 18.00 / Galeria Architektury SARP Katowice, Katovice
XIX Majówka Architektów w Ustroniu / 21. 5. 2016 / 15.00 / SARP Katowice – Willa Gen. J. Ziętka, Ustroň

plakat_a2_architekti-jadran Szprynger_plakat_a2_industrial Szprynger_plakat_a2_sokolska vavra-industrial_var2 plakat_archikultura2016_a1_var03b mcma_02 fdc_01 poster2_a2

Cílem předsevzetí je, podobně jako tomu je v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť, Praha, atd.), přiblížit moderní a současnou architekturu široké veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií nejen města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího rozvoje s aktuálním děním v této oblasti ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Cílem festivalu je prezentace urbanismu, architektury, designu a umění, poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, jde o uvědomění dopadu a vlivu těchto oblasti lidského konání na lokálně a současně globálně pojímaný životní prostor člověka. / Its goal, like that of similar exhibitions in other European cities (London, Barcelona, Berlin, Oslo, Vienna, Budapest, Prague, etc.), is to acquaint the general public with modern and contemporary architecture. Exhibitions, lectures, discussion forums, film viewings and architecture walks offer all interested to expand their knowledge of architects’ work, problems in construction and the possibilities of their resolution, as well as not only becoming acquainted with Ostrava’s architectural history, but also of other developments happening in this field today, all over the world. The Moravian Silesian region’s advantageousness and specifics have to do with both its multicultural environment, due to its location on the borders of the Czech Republic, Slovakia and Poland, and its rich history. The goal of the festival is to present urbanism, architecture, design and art in an educational, inspirational and entertaining form, to raise the awareness of the impact and influence of this area on human activities taking place locally, and at the same time conceived globally: the living spaces of man. 

 


Záštita

moapNad akcemi, výstavami a festivalem Archikultura 2016
převzala záštitu
Petra Bernfeldová
starostka Městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz


Finanční podpora

ncaNadace české architektury
Grant pro festival Archikultura 2016

ostravaDotace Statutárního města Ostrava pro GVUO
na Architektonické výstavy pro rok 2016


Partneři Kabinetu architektury (2016)

ietreality admar exponolxl

Share Button