Archikultura 2016 v Antikvariátu a klubu Fiducia, Ostrava

Anton Podstracký

31. 3. – 25. 4. 2016 / Fiducia, Ostrava

Výstava ve Fotografické galerii Fiducia. Průřez tvorbou slovenského fotografa Antona Podstraského (1939–2007), jehož dílo bylo po mnoho let neoprávněně na periferii zájmu, přestože byl vždy svébytnou a originální postavou slovenské fotografie. Nezadal si s režimem, ignoroval jeho vizuální kánon a fotil si po svém. Chodil po ulicích a dokumentoval život především v bratislavských reáliích. Potěmkinovské vesnice reálného socialismu ho nezajímaly, šel k podstatě věci, na dřeň. Hledal i nalézal opravdovost v tragických osudech vyvrženců společnosti – lidí žijících na okraji, v nálevnách a krčmách, v nádražních zákoutích, zastávkách autobusů a lavičkách ve špinavých ulicích. Podstraský jde cestou černobílé dokumentární a humanistické fotografie, stejně jako u nás Jaroslav Kučera, Stanislav Dostál nebo Jindřich Štreit. Jeho snímky mají kromě posmutnělé atmosféry vykořeněnosti i zvláštní druh humoru. Někdy se mu říká smích skrze slzy.

Odborná plánovací dílna Nové pøíležitosti pro veøejná prostranství centra Ostravy

16. 4. 2016 / 10.00–15.00 / Fiducia, Ostrava

Pozor – omezená kapacita, vstup pouze na pozvání. Děkujeme za pochopení.

Výstupy dílny spolu se sběrem dalších podnětů ze strany veřejnosti budeme prezentovat na speciální akci Zaostřeno na centrum, která se bude konat na Masarykově náměstí 31. května 2016. Dílnu pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, povede ji zkušený facilitátor Martin Nawrath z Nadace Partnerství. Pozvali jsme ostravské osobnosti, odborníky, architekty, zástupce města a neziskového sektoru. Cílem plánovací dílny je vytipovat veřejná prostranství v historickém centru Ostravy, která účastníci semináře považují za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží také aktuální materiály Statutárního města Ostravy, které se týkají záměrů rozvoje historického centra města. Výstupem z dílny by měl být materiál, který poslouží vedení města k další práci na oživení centra města a zejména revitalizaci veřejných prostranství v centru. Aktuální výsledky dotazníkového šetření města ukazují, že oživení centra města a revitalizaci veřejných prostranství na území centra si přejí i obyvatelé Ostravy, kdy většina respondentů vyslovila zájem vylepšit veřejná prostranství a zejména oživit historické centrum Ostravy.

Martin Tomášek: Ostr(avsk)á krajina? Hledání ztraceného prostoru

21. 4. 2016 / 18.00 / Fiducia, Ostrava

POZOR – PŘEDNÁŠKA 21.4. ODLOŽENA

Velmi se omlouváme, ale z pracovních důvodů je přednáška Martina Tomáška o Ostravské krajině odložena na podzim. Děkujeme za pochopení, vaše Fiducia

Literární obraz Ostravska a jeho okolí zaznamenáváme někdy od konce 80. let 19. století. Od té doby se pochopitelně měnil, stejně jako se měnily nejen samotné reálie, ale i společenská situace, estetické nároky a koncepty. Může být popis zajímavý? Proč bychom ho v knihách neměli přeskakovat? A co vlastně najdeme v literárních krajinách? Na to se pokusí odpovědět Martin Tomášek, literární historik působící na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a v Centru regionálních studií.

 

Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech
Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století

5. 5. v 18:00 / Fiducia, Ostrava

Přednáška historiků umění nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století.

Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech

Demolice obchodního domu Ještěd v Liberci od mezinárodně uznávaného ateliéru Sial nebo textilní továrny od význačného architekta Zdeňka Plesníka v Prostějově představují jen špičku ledovce barbarství, které téměř systematicky likviduje památky na pozdní modernismus nejen ve východní Evropě. Příspěvek srovná, jak se česká památková péče v šedesátých letech vyrovnala s dědictvím moderní architektury meziválečné doby a jak se vyrovnává dnešní společnost s architektonickým dědictvím nedávné minulosti včetně šedesátých let. Zároveň si zkusíme odpovědět na otázku, jaké jsou důvody tohoto “nového barbarství“ a jak mu lze vzdorovat.

Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století

Na pozadí moderních úvah o lidském údělu autor přednese rekapitulaci zatímních výsledků snah památkově chránit příklady architektury zmíněného období na území severní Moravy a českého Slezska s přesahem do Polska a na Slovensko.

Jan Jehlík a Jiří Plos: Metodika zadávání územních plánů – výzkumný projekt FA ČVUT – prezentace a diskuse

19. 5 . 2016 v 17:00 / v divadle Komorní scéna Aréna.

Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy – jedná se o tříletý výzkum týkající se problému kvalitního zadávání územních plánů velkých měst v soudobých podmínkách jejich rozvoje. Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodického postupu zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Projekt v Ostravě představí urbanista a architekt Jan Jehlík a odborník na teorii urbanismu a práva v architektuře Jiří Plos.

Podrobnosti k projektu najdete zde: http://vp.fa.cvut.cz

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna?

19.5. v 18:30 /  v divadle Komorní scéna Aréna 

Diskusní panel s architekty, odborníky i zástupci samosprávy o aktuální situaci kolem výstavby nové vědecké knihovny. Diskuse nabrala v loňském roce znovu na síle – záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze strany odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky – řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a znamenala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.

Přijďte do nové diskusní platformy „Fiducia v Aréně“ a seznamte se s novými fakty a argumenty našich hostů. Pořádáme ve spolupráci s Komorní scénou Aréna.

Hosté debaty:

Naďa Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu

Jan Jehlík – urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu na FA ČVUT

Ladislav Kuba – architekt, autor projektu knihovny tzv. Černé kostky

Petr Koudela – ředitel Dolní oblasti Vítkovic

Tomáš Macura – primátor města Ostravy

Josef Pleskot – architekt, autor záměru stavby knihovny v Dolní oblasti Vítkovic

Milena Vitoulová – architektka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Zástupce vedení Moravskoslezského kraje – jméno bude upřesněno

Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí

31.5. od 17:00

Není vám lhostejný stav historického centra Ostravy? Přijďte nám pomoct vytipovat veřejná prostranství, která v centru považujete za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží velkoformátová mapa centra, na níž odborníci na dílně v dubnu 2016 označili několik míst, která by si zasloužila proměnu a oživení. Budeme diskutovat nad jejich návrhy a vašimi tipy, ale i nad celkovým stavem centra a jeho budoucností. Těšíme se na vás. Pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

 

Share Button