Archikultura 2015: Projekt Divadla pracujících v Gottwaldově: architektonické a výtvarné řešení / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

4. března – 31. května 2015 / vernisáž. 3. března v 17. hodin / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet, 2. podlaží budovy 14 továrního areálu

V rámci svého výstavního cyklu věnovaného architektuře představuje zlínská galerie ve svých prostorách další z prezentací architektury z období 60. a 70. let a jejích nejvýraznějších tvůrců. Řada z nich spolupracovala s výtvarnými umělci a snažila se prostřednictvím syntézy architektonických a výtvarných prostředků vytvořit sjednocený kultivovaný prostor, což se v budově zlínského divadla podařilo nadstandardně. Ve svém konceptu divadla navázali autoři Karel Řepa, Miroslav Řepa a František Rozhon na nejlepší tradice československé i zlínské architektury. Snažili se také o optimální vyřešení urbanistických vztahů a vazeb. Divadlo dalo místu velkoměstské měřítko a stalo se výrazným centrem kultury.

Budova Městského divadla ve Zlíně, která byla slavnostně otevřena jako Divadlo pracujících v Gottwaldově v roce 1967, je dnes neodmyslitelnou součástí kulturního dění. Její výrazná architektonická tvář i výtvarné řešení vzešly z celorepublikových soutěží, kterých se zúčastnila řada předních československých architektů a výtvarníků. Stačilo přitom jen málo, a divadlo mohlo vypadat úplně jinak nebo také dosud nemuselo být postaveno či dostavěno vůbec.

Snahy o výstavbu divadelní budovy se ve městě datují již od třicátých let minulého století. Zřejmě první projekty zpracoval významný zlínský architekt František Lýdie Gahura (1891-1958). Stálá divadelní scéna byla ve Zlíně založena v roce 1946 pod názvem Divadlo pracujících a působila v adaptovaných prostorách dnešní Malé scény (od 17. září 1946 ). Jednalo se ale o provizorní řešení a v roce 1956 bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy a vyhlášení architektonické soutěže v roce 1957. Z přihlášených soutěžních návrhů (57) získal první cenu projekt architektů Karla Řepy a Miroslava Řepy. K realizaci přizval Miroslav Řepa svého spolužáka Františka Rozhona. Vítězný soutěžní návrh byl na poválečné poměry velkorysý. V roce 1962 byla vyhlášena soutěž na uměleckou výzdobu divadla. Architekti se ve spolupráci s výtvarnými umělci snažili prostřednictvím syntézy architektonických a výtvarných prostředků vytvořit sjednocený kultivovaný prostor, což se podařilo nadstandardně. Divadlo dalo místu velkoměstské měřítko a stalo se výrazným centrem kultury.

Budova divadla včetně uměleckých děl, přilehlého parku a kašny je cenným dokladem spojení urbanismu, architektury a umění v československé architektuře a byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek.

Návštěvníci výstavy mají příležitost podrobně se seznámit nejen s originálními návrhy architekta Františka L. Gahury na budovu divadla v meziválečné a válečné éře a s neznámými soutěžními návrhy na Divadlo pracujících v Gottwaldově od architektů Jana Sokola, Jiřího Čančíka, či s projekty vítězného týmu architektů Řepy, Miroslava Řepy a Františka Rozhona, ale také s řadou dosud nepublikovaných fotografií, dokládajících původní stav prostoru pro výstavbu divadla, samotný postup výstavby divadla i průběh a výsledky výtvarné soutěže na uměleckou výzdobu divadla.

Doprovodný program:

21. dubna proběhne v rámci výstavy komentovaná prohlídka přímo v budově divadla s významným architektem a spoluautorem divadelní budovy Miroslavem Řepou. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost navštívit i divadelní zázemí a prostory jinak veřejnosti nepřístupné.

14/15´BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, www.galeriezlin.cz, www.14-15

Share Button