Archikultura 2015 / Antikvariát a klub Fiducia


Křest a okrášlení / 20. 3. 2015 v 18.00 hodin – sraz na Masarykově náměstí

Křest bulletinu Krásná Ostrava a okrášlení obchodního domu architekta Bohuslava Fuchse

Křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava a okrášlení obchodního domu jednoho z nejvýznamnějších architektů a urbanistů meziválečného Československa Bohuslava Fuchse, který stojí na Masarykově náměstí v Ostravě. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vyvěsí do výlohy této cenné Fuchsovy realizace naučnou cedulku.


Happening / 7. 4. 2015 v 18.00 hodin

Vrh kostek aneb za vědeckou knihovnu v centru

Oslavte s námi Den vzdělanosti: četbou, vrhem kostek, okrašlováním a podporou vzniku nové vědecké knihovny v centru města na základě regulérní architektonické soutěže. Přijďte se pobavit i poučit s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a putujte s námi od virtuálních základů tzv. Černé kostky až k současnému sídlu vědecké knihovny. Akce by měla neotřelou formou poukázat na smutný fakt, že tato významná kulturní instituce v Ostravě již desítky let sídlí (živoří) v provizorních a nevyhovujících prostorách, stejně jako na závažnou skutečnost, že krajský úřad plánuje její přesun na soukromý firemní pozemek do Dolní oblasti Vítkovice, kde by se tato stavba realizovala bez patřičné architektonické soutěže. O možných negativních dopadech takového kroku není vedena širší společenská diskuse, zejména o perspektivě, že by tento přesun významně přispěl k dalšímu vylidňování (skomírání) městského centra.

Sraz v 18:00 hodin na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy.


Přednáška / 17. 4. 2015 v 18.00 hodin

Lucie Stejskalová: Myslet město

Přednáška o způsobech řízení a organizace měst, která by měla přiblížit širší veřejnosti prostřednictvím konkrétních příkladů způsoby práce s městem a poukázat na úspěšné výsledky nových přístupů z jiných měst v kontextu současného urbanistického vývoje v České republice – témata budou představena na případových studiích z různých světových měst (Curitiba, Londýn, Lagos, Săo Paulo, Teherán a podobně).


Přednáška / 19. 4. 2015 v 18.00 hodin

Martin Strakoš: Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy

Vylidňování center měst, jejich nárůst či smršťování, exploatace význačných historických sídel turistickým průmyslem, nárůst dopravního zatížení a úpadek tradiční struktury bydlení, obchodů a služeb představují problémy obecného charakteru v převážné části současných městských sídel. Přednáška se zaměří na mapování toho, jaké zásahy navrhovali architekti, urbanisté a další veřejní představitelé ve prospěch zachování důležité role center měst od počátku 20. století do současnosti. Na příkladech lokálního i evropského kontextu autor doloží různé strategie rozvoje a transformace městských jader v měřítku maloměst i metropolí.


Připravujeme na květen:

Jan Šépka – Jak se dělá město, přednáška

Odborná debata Architektonické soutěže a ostravská vědecká knihovna


 

Pořadatel:

fiducia

Share Button