Archikultura 2014

Šestý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2014, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky festivalu, který se v létech 2009 až 2012 konal pod názvem Architecture Week Ostrava.

Program Archikultury 2014

Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě | Antikvariát a klub Fiducia | Ostravské muzeum | Výstavní síň Sokolská 26 | Galerie Kruh | Cooltour | Centrum nové architektury |  Industrial Gallery | Masarykovo náměstí | Krnov: Flemmichova vila | Opava: Dům umění | Glivice: Galeria „X” | Katovice: Galeria Architektury SARP

Cílem předsevzetí je, podobně jako tomu je v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť, Praha, atd.), přiblížit moderní a současnou architekturu široké veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií nejen města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího rozvoje s aktuálním děním v této oblasti ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Cílem festivalu je prezentace urbanismu, architektury, designu a umění, poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, jde o uvědomění dopadu a vlivu těchto oblasti lidského konání na lokálně a současně globálně pojímaný životní prostor člověka.

ARCHICULTURE 2014, the 6th Annual International Festival of Architecture, Design and Art, is an exhibition aimed at architectonic themes in the broadest conception of the term, and is based on the preceding years of the festival which took place between 2009—2012 under the title Architecture Week Ostrava.

Its goal, like that of similar exhibitions in other European cities (London, Barcelona, Berlin, Oslo, Vienna, Budapest, Prague, etc.), is to acquaint the general public with modern and contemporary architecture. Exhibitions, lectures, discussion forums, film viewings and architecture walks offer all interested to expand their knowledge of architects’ work, problems in construction and the possibilities of their resolution, as well as not only becoming acquainted with Ostrava’s architectural history, but also of other developments happening in this field today, all over the world. The Moravian Silesian region’s advantageousness and specifics have to do with both its multicultural environment, due to its location on the borders of the Czech Republic, Slovakia and Poland, and its rich history. The goal of the festival is to present urbanism, architecture, design and art in an educational, inspirational and entertaining form, to raise the awareness of the impact and influence of this area on human activities taking place locally, and at the same time conceived globally: the living spaces of man.

archikultura
Logo ke stáhnutí: *.AI / *.CDR / *.EPS / *.JPG

Pod záštitou:

Ing. Jiří Havlíček – starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

moap

Ve spolupráci:

gvuo-logoOstravské muzeumckv

Galerie výtvarného umění v Ostravě | Ostravské muzeum | Centrum kultury a vzdělání Moravská Ostrava

fiduciagalerie-kruhcooltour

Antikvariát a klub Fiducia | Galerie Kruh | Cooltour

cnaCentrum nové architektury

oko-opava-logoma-vratislav2gab
Opavská kulturní organizace | Muzeum architektury ve Vratislavi | Galerie architektury Brno

aw

Architecture week

S finanční podporou:

nca

Nadace české architektury
(Výstava a katalog: Zvi Hecker)

Mediální partneři:

archiweb.cz

strechy-fasady-izolaceostravablog

Produktoví partneři Kabinetu architektury:

jovilxl jansa

Share Button