Archikultura 2014 v Glivicích

GLIWICE NA ICH DRODZE

Galeria „X” – marzec 2014 / Wydział Architektury Politechniki Śląskiej / ul. Marcina Strzody 10, Gliwice, Polska

Miasto przez pryzmat twórczośco architektów

Co łączy postacie architektów takich jak Erich Mendelsohn, Max Fleischer, Tadeusz Teodorowicz-Todorowski czy Kazimierz Wejchert?
Pozornie nic, a jednak w pewnym momencie na ich twórczej drodze pojawiło się nasze miasto – Gliwice stały się miejscem na ich drodze…

Wystawa prezentuje portrety architektów jako opowieści o ich życiu i twórczości, z zaznaczeniem gliwickich etapów. W gronie nazwisk twórców znajdziemy zarówno takich, dla których Gliwice stały się drobnym punktem na mapie bogatych dokonań twórczych, jak i tych, których obfite dzieło zrealizowało się właśnie tutaj. Mamy nadzieję, że dzięki zastosowaniu takiej perspektywy poznawczej spojrzycie Państwo na architekturę miasta w nowy sposób. Dostrzeżecie, że poszczególne gliwickie obiekty to dzieła ludzi, których

życie było niezwykle ciekawe, a twórczość wykraczała nieraz bardzo daleko poza granice kraju, nadając tym samym lokalnemu dziedzictwu kulturowemu szeroki, uniwersalny wymiar.

 Wystawa towarzyszy wydaniu książki p.t. „Gliwice na ich drodze” (red. M. Żmudzińska-Nowak) wydanej przez Muzeum w Gliwicach w 2013 roku.

 Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki ŚlAskiej, Muzeum w Gliwicach

 

Contemporary Village House / Współczesny dom wiejski 2014

Galeria „X” – kwiecień 2014 / Wydział Architektury Politechniki Śląskiej / ul. Marcina Strzody 10, Gliwice, Polska

 Wystawa finałowa polskiego etapu międzynarodowego konkursu dla studentów wydziałów architektury krajów Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii.

 Tematem konkursu było stworzenie koncepcji domu wiejskiego łączącego wymogi współczesności z tradycją i kontekstem kulturowym poszczególnych regionów.

Historia rozwoju urbanistycznego wsi, typologia zabudowy, lokalne materiały oraz sposoby ich zastosowania, konstrukcja i detal domu, to niewyczerpane źródło wiedzy o sztuce budowania, która wciąż inspiruje do poszukiwań i współczesnych reinterpretacji.

Wystawa prezentuje najlepsze prace studentów z kilku wydziałów architektury w Polsce, w tym: Warszawy, Łodzi, Lublina, Białegostoku, Szczecina, Gliwic. Koncepcje przedstawione zostały na planszach oraz w postaci makiet.

Zapraszamy do zapoznania się ze współczenym domem wiejskim widzianym oczami młodych architektów.

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, FOIBOS Books

Share Button