Antoine Picon & Guests! / on-line

27. 5. 2020 / 17.00 hod.

registrace: https://zoom.us/meeting/register/tJwpc-6hrjkjHN14k3H4w7DJWHBY7z7w7iUJloga:

Antoine PICON (*1957) je francouzský profesor dějin architektury a technologie se zaměřením hlavně na období 20. století a současnost. Je také spoluzakladatelem doktorských studijních programů (PhD & DDes) na Harvard Graduate School of Design. Vyučuje dějiny teorie architektury v kontextu podmínek všeobecného technické rozvoje lidstva. Je členem vědecké komise École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles-ÉNSA-V

V roce 1979 absolvoval École Polytechnique a ENCP (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) v roce 1981 ukončil získáním titulu všeobecného inženýra silnic a mostů. V letech 1981 až 1984 plnil úlohu zvláštního poradce ministerského úřadu pro architektonický výzkum. Po roce 1984 se začal intenzívně věnoval výzkumu dopravních staveb aby se v roce 1994 stal ředitelem ENCP. Tuto funkci zastával až do roku 1997, kdy tato pozice získala statut profesora. Profesorem dějin architektury a technologie na Harvardské postgraduální škole navrhování se stal v roce 2002 a od roku 2008 také zastává funkci výzkumného pracovníka na ENPC.

Antoine Picon, jako vystudovaný inženýr, architekt a historik vědy a umění se zevrubně zabýval dějinami architektonického a urbanistického vývoje od 18. století do současnosti a je autorem téměř dvou desítek odborných publikací. Za jeho přínos v této oblasti mu byla uděleno mnoho ocenění, mimo jiné i titul rytíře Řádu umění a literatury Francouzské republiky.

Posledních deset let zasvětil problematice digitalizace v oboru architektury a soustředil se na teorie věnované budoucnosti měst („Smart Cities : a spatialised Intelligence“, Wiley, 2015, „Smart Cities: Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur“, Paris Editions B2, 2013, „Ornament: The Politics of Architecture and Subjectivity“, Wiley, 2013, „Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Profession“, Birkhäuser Architecture, 2010).

Od roku 2013 zastává funkci prezidenta Fondation Le Corbusier v Paříží, soukromé instituci zaměřené na uchování a popularizaci tvůrčího odkazu Charlese-Édouarda Jeannereta-Grise.

Toto aktuální on-line setkání mohlo být zařazeno do programu 12. ročníku Mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020 díky laskavému svolení Odile Decqové, se kterou od 2017 roku Kabinet architektury, z. s. spolupracuje. Jedná se o poslední událost v rámci květnové přednáškového cyklu, který kurátorsky připravili sami studenti Confluence Institute pro období poznamenané nedobrovolnou izolací v důsledku protiepidemiologických opatření a zahrnoval setkání s

takovými pozoruhodnými osobnostmi jakými beze sporu jsou Didier Faustino, :MentalKlinik (Yasemin Baydar + Birol Demir), a nebo Doriana Mandrelli Fuksas a Massimiliano Fuksas.

Share Button