Anny Szprynger – Am Rande der Geometie / Galerie Lindner Wien

16. 2. – 24. 3. / Galerie Lindner Wien

Již několik posledních let základem mé výtvarné abecedy je čárka. Tenká, sotva viditelná, vždy malovaná štětcem, bez pomoci pravítka. Vytváří paprsky, zamotané klubka, anebo malé struktury připomínající včelí plástve, jednoduché buněčné útvary, nebo hustě tkané roviny. Moje práce je progresivní, což znamená, že každý další obraz je odvozen z toho předchozího. Každý přináší určité poznání, které využívám při stavbě dalšího obrazu. V mých pracích je dost obtížné rozlišit jednotlivé cykly. Samozřejmě, najdete zde prolomené formy, jednou se barva objevuje, jindy zmizí, ale pro mě je to pořád ta stejná myšlenka, která se přetvořuje, vyvíjí a mění. Mám pocit, jako bych celou dobu vždy malovala jednu nekonečnou linku. A tato linie se vrství, násobí, tvoří řady, lomí se a někdy také přeruší – ale stále je to ta stejná tenká čára malovaná štětcem 000.

Anna Szprynger se narodila v roce 1982 ve Varšavě. Studovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarných umění v městě Kazimierz Dolny a na Universitě Marie Curie – Sklodowské v Lublinu. Diplomu s vyznamenáním dosáhla pod vedením profesorů Tomasze Zawadzkého a Grzegorze Dobiesława Mazurka. V roce 2014 obhájila disertační práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, pod vedením profesorky Doroty Grynczel. Uskutečnila 18 samostatných výstav, mimo jiné v Národním muzeu v Gdaňsku (2014), Galerii EL v Elblongu (2014), ve Státní galerii umění v Sopotech (2012), Galerii XX1 ve Varšavě (2008). Zúčastnila se více než 40 skupinových výstav. V roce 2013 získala Prix Marin na pařížském salónu Réalités Nouvelles a v roce 2015 obdržela Cenu Arteon za rok 2014.

První samostatné zahraniční výstavy Anně Szpryngerové organizoval Kabinet architektury v roce 2016, nejprve v Ostravě, poté v Kutné Hoře. Nyní jsou její práce vystaveny v prestižní Galerii Peter Lindner ve Vídni.

Od kilku lat moim podstawowym alfabetem plastycznym stała się kreska. Cienka, ledwo widoczna, zawsze malowana pędzlem, bez pomocy linijki. Tworzy ona wiązki, splątane kłębki czy drobne struktury przypominające plastry miodu, proste formacje komórkowe czy wreszcie gęsto utkane płaszczyzny. Moja praca ma charakter progresywny. Każdy obraz wynika z poprzedniego. Każdy przynosi pewną wiedzę, którą wykorzystuję przy konstruowaniu następnego. W mojej pracy trudno jest rozróżnić poszczególne cykle. Oczywiście są przełamania formy, raz kolor pojawia się, raz znika, jednak dla mnie jest to cały czas jedna myśl, która przekształca się, ewoluuje i zmienia. Mam wrażenie, jakbym ciągle malowała jedną, nieskończoną kreskę. I ta linia nawarstwia się, multiplikuje, ustawia w szeregi, załamuje i czasem przerywa – ale jest ciągle tą samą cienką kreską malowaną pędzlem 000.

Anna Szprynger urodziła się w 1982 roku w Warszawie. Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 18 wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012), Galerii XX1 w Warszawie (2008). Brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu za 2014 rok.

Pierwszą wystawę indiwidualną Anny Szprynger poza granicami Polski zorganizował Gabinet Architektury (Kabinet architektury) w 2016 roku najpierw w Ostrawie, potem w Kutnej Horze, by teraz jej prace mogły być zaprezentowane w kameralnej, ale bardzo prestizowej dla tego rodzaju sztuki, galerii Petera Lindnera w Wiedniu.

Další informace: https://kabinetarchitektury.cz/anna-szprynger-na-hrane-geometrie-vystavni-sin-sokolska-26-industrial-gallery-ostrava/

Share Button