Anna Szprynger: Na hraně geometrie / Výstavní síň Sokolská 26 / Industrial Gallery, Ostrava

Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava / 25. 4. – 22. 5. 2016 / 
Industrial Gallery, Ostrava / 10. 5. – 3. 6. 2016

Mezinárodně úspěšná polská výtvarnice představí své dřívější a nové práce v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016

 


Již několik posledních let základem mé výtvarné abecedy je čárka. Tenká, sotva viditelná, vždy malovaná štětcem, bez pomoci pravítka. Vytváří paprsky, zamotané klubka, anebo malé struktury připomínající včelí plástve, jednoduché buněčné útvary, nebo hustě tkané roviny. Moje práce je progresivní, což znamená, že každý další obraz je odvozen z toho předchozího. Každý přináší určité poznání, které využívám při stavbě dalšího obrazu. V mých pracích je dost obtížné rozlišit jednotlivé cykly. Samozřejmě, najdete zde prolomené formy, jednou se barva objevuje, jindy zmizí, ale pro mě je to pořád ta stejná myšlenka, která se přetvořuje, vyvíjí a mění. Mám pocit, jako bych celou dobu vždy malovala jednu nekonečnou linku. A tato linie se vrství, násobí, tvoří řady, lomí se a někdy také přeruší – ale stále je to ta stejná tenká čára malovaná štětcem 000.

Anna Szprynger se narodila v roce 1982 ve Varšavě. Studovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarných umění v městě Kazimierz Dolny a na Universitě Marie Curie – Sklodowské v Lublinu. Diplomu s vyznamenáním dosáhla pod vedením profesorů Tomasze Zawadzkého a Grzegorze Dobiesława Mazurka. V roce 2014 obhájila disertační práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, pod vedením profesorky Doroty Grynczel. Uskutečnila 15 samostatných výstav, mimo jiné v Národním muzeu v Gdaňsku (2014), Galerii EL v Elblongu (2014), ve Státní galerii umění v Sopotech (2012), Galerii XX1 ve Varšavě (2008). Zúčastnila se více než 30 skupinových výstav. V roce 2013 získala Prix Marin na pařížském salónu Réalités Nouvelles a v roce 2015 obdržela Cenu Arteon za rok 2014.

Od kilku lat moim podstawowym alfabetem plastycznym stała się kreska. Cienka, ledwo widoczna, zawsze malowana pędzlem, bez pomocy linijki. Tworzy ona wiązki, splątane kłębki czy drobne struktury przypominające plastry miodu, proste formacje komórkowe czy wreszcie gęsto utkane płaszczyzny. Moja praca ma charakter progresywny. Każdy obraz wynika z poprzedniego. Każdy przynosi pewną wiedzę, którą wykorzystuję przy konstruowaniu następnego. W mojej pracy trudno jest rozróżnić poszczególne cykle. Oczywiście są przełamania formy, raz kolor pojawia się, raz znika, jednak dla mnie jest to cały czas jedna myśl, która przekształca się, ewoluuje i zmienia. Mam wrażenie, jakbym ciągle malowała jedną, nieskończoną kreskę. I ta linia nawarstwia się, multiplikuje, ustawia w szeregi, załamuje i czasem przerywa – ale jest ciągle tą samą cienką kreską malowaną pędzlem 000.

 

Anna Szprynger urodziła się w 1982 roku w Warszawie. Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 15 wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012), Galerii XX1 w Warszawie (2008). Brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu za 2014 rok.


Výstavy skupinové:

2016 polska linea – Csikász Galéria, Veszprém

2015 Interference/Interferencje – výstava doprovázející sympozium „Geometrie v diskursu. Diskurs v geometrii”, Galeria XS, Institut výtvarného umění University Jana Kochanovského, Kielce

2015 Czarne brzmienie szumów bieli – výstava společně s Jerzym Grochockim, Otwarta Pracownia, Krakov

2015 Palindrom – Státní galerie umění/ Państwowa Galeria Sztuki, Sopoty

2015 Verstehen heißt Reduzieren – Elisabeth-Anna-Palais, Oldenburg

2015 Język geometrii – Półwiecze przemian – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom

2014 Réalités Nouvelles, hors les murs 2014 à Beijing“ GUO YI YI HUANG Museum of Asia Contemporary Art, Peking

2014 Salon Réalités Nouvelles 2014 – Parc Floral de Paris, Paříž

2014 Imperatyw Tworzenia – Radziejowice 2014, výstava prací účastníků 32. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, Galeria XX1, Varšava

2014 Linearium – Galeria Pionova, Gdaňsk

2013 Salon Réalités Nouvelles 2013 – Parc Floral de Paris, Paříž, Prix Marin 2013

2013 Sztuka a Transcendencja – Radziejowice 2013, výstava prací účastníků 31. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, Galeria XX1, Varšava

2013 Wizje pejzażu – Galeria Ring, Lehnice; mia ART GALLERY, Vratislav; Muzeum Karkonoskie, Jelení Hora

2013 Polish Art Now: Presented by Abbey House – Muzeum Mazowieckie, Plock

2013 Polish Art Now: Presented by Abbey House – Saatchi Gallery, Londýn

2013 Czym jest dziś sztuka? – Radziejowice 2012, výstava prací účastníků 30. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, MCSW „Elektrownia”, Radom

2013 POLEN KONSTRUKTIV-KONKRET I – Galerie Edition Roy, Kunnersdorf

2012 CZYM JEST DZISIAJ SZTUKA – výstava prací účastníků 30. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, Galeria XX1, Varšava

2012 WIZJE PEJZAŻU – Centrum Wystawowe Petersburskiego Związku Artystów Plastyków, Sankt Petersburg/ Petrohrad

2012 SZTUKA A POZNANIE – výstava prací účastníků 29. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom

2011 SZTUKA A POZNANIE – výstava prací účastníků 30. mezinárodního plenéru umělců použivajících jazyk geometrie, Galeria XXI, Varšava

2011 KOLEKCJA DZIEŁ SZTUKI BOŻENY KOWALSKIEJ – Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katovice

2010 SIŁA SZTUKI – Lwowski Pałac Sztuki, Lvov

2009 SIEGesIKONen / Icons of Victory- Humboldt Berlin (Umspannwerk), Berlín

2009 Cisza Monochromów- Galeria Grodzka BWA, Lublin

2009 To idzie młodość – Galeria Klimy Bocheńskiej, Varšava

2008 Lubelski Autograf 2008 – Muzeum Lubelskie, Lublin

2008 DOZNANIA – wystawa z Magdaleną Raczko – Pietraszek, Galeria Grodzka BWA, Lublin

2007 38. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2007, BWA Bielsko Biała/ Bílsko Bělá

2007 Młodzi artyści – młoda sztuka , Galeria Grodzka – Galeria Labirynt 2, Lublin

2007 Grafika i rysunek roku 2005 – 2007, Muzeum Lubelskie, Lublin

2006 14 Salon Wschodni Sztuki – Grafika, Lublin

 

Výstavy samostané:

2016 Na hraně geometrie – dvojvýstava v rámci 8.ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016, Výstavní síň Sokolská 26 a Industrial Gallery, Ostrava

2015 Geometria oddechu – Galeria Polswiss Art., Varšava

2015 Nagroda Arteonu 2014 – Galeria Miejska Arsenał, Poznaň

2014 Mapa Symptomów. Geometria Anny Szprynger. – Muzeum Narodowe w Gdańsku/ Národní muzeum , Gdaňsk

2014 Linia / Płaszczyzna / Granica – Akademia Sztuk Pięknych/ Akademie výtvarného umění, Varšava

2014 Prosta nieskończona – Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg/ Elblong

2013 Więcej – Galeria Abbey House, Varšava

2012 Wobec horyzontu – Państwowa Galeria Sztuki/ Státní galerie umění, Sopoty

2012 Białe na czarnym – Galeria Fibak, Varšava

2010 Malarstwo – Galeria BWA, Sandoměř

2009 GEO – Galerii Rybna 4, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin

2009 Pomiędzy- Galeria ArtNewMedia, Varšava

2008 GEO – Galeria XX1, Varšava

2008 BIO – Galeria Krytyków Pokaz, Varšava

  1. Wyprana Architektura – Galeria Schody, Varšava
  1. Wyspy – Galeria Obserwatorium, Kazimierz Dolny/ Kaziměř Dolní
Share Button