3E / ekonomicky, ekologicky, elegantně / Galerie Kruh

3.–26. 4. 2013 / vernisáž 3. 4. 2013 v 17.00 hod. /  Galerie Kruh, Zahradní 1, Ostrava

Výstava ateliéru ATOS-6 Radima Václavíka s názvem 3E – ekonomicky, ekologicky a elegantně je do 26. 4. 2013 k vidění a v ostravské Galerii Kruh v rámci festivalu Archikultura 2013. Výstava přestavuje práce z let 2001–2013, ať již jde o desítky vil a rodinných domů, či rozsáhlé veřejné zakázky (Dům s pečovatelskou službou Gajdošova, Multifunkční hala u ČEZ Arény, Revitalizace Komenského sadů) či energeticky pasivní administrativní budovu Otazník.

Téměř třicet velkoplošných pláten a více než desítka prostorových modelů rodinných domů představují až na několik drobných výjimek presentace realizovaných projektů a staveb. Pro Václavíkovu tvorbu je charakteristické hledání uměřenosti. Uměřenost mezi formou a funkcí. Uměřenost mezi výsledkem a náklady na realizaci. Jeho tvorbou prostupuje systematické hledání logického řádu staveb. Sám říkává, že nejdůležitější je prostor. Kvality stavby, jejího prostoru, je ale možno uvidět a zažít jen ve stavbě samotné, fotka ani model stavby tento zážitek nikdy zcela nezprostředkují. „Častokrát se také ptáme: Je nutné pořád vymýšlet něco nového? Současně však platí, že rádi objevujeme nové souvislosti a možnosti, nebojíme se neprošlapaných cest.“

Prezentovaná kolekce úsporných městských rodinných domů nabízí výsledky hledání univerzální formy, vytváří jakousi evoluční řadu inovovanou vždy „na míru“ podle místa a stavebníka. Venkovské realizace naopak pokorně rozvíjejí lidovou vnější formu staveb se sedlovými střechami.

… a Ostrava je krásné město

Zájmu návštěvníků výstavy se těší také rozsáhlý projekt revitalizace centrálního městského parku Komenského sady, jelikož jeho obnova právě probíhá a není dosud dokončena. Projekt jejich revitalizace, který ateliér ATOS-6 dokončil v roce 2011, se realizuje po etapách a cílový stav se tak vynořuje jen pozvolna.

Na výstavě jsou k nahlédnutí i mnohé z projekčních podkladů, které dosud nebyly veřejně k vidění, například průzkumy a rozbory území Komenského sadů, či počáteční skicy a autorské návrhy, které do právě probíhající etapy realizace nebyly zahrnuty. Na výstavě však nechybí ani projekty z 90. let minulého století, zabývající se problematikou Dolní oblasti Vítkovic a centrálních částí Ostravy (Karolína). Projekt Dolní oblasti Vítkovic byl roku 1994 oceněn titulem EKOLOGICKÝ PROJEKT 1994.

Na závěr dnešního okénka k výstavě připomínáme Pasivní administrativní budova Otazník, který již OstravaBlog.cz přestavil ve fotoreportáži Ostravský Dům roku 2011

Mediálním partnerem: OstravaBlog.cz

Share Button