30. výročí vyhlášení městské památkové rezervace v Příboře

Město Příbor je jedním z nejstarších měst na Severní Moravě, které udržovalo kulturu a vzdělanost po staletí. S vývojem města je úzce spjat i jeho jedinečný urbanismus a architektura jednotlivých domů, což bylo oceněno vyhlášením centra města za městskou památkovou rezervaci s rozsáhlým ochranným pásmem. Tento jedinečný celek je každodenně představován přijíždějícím návštěvníkům a oslava XXX. výročí vyhlášení MPR má ještě více přiblížit hodnoty města představením viditelných i skrytých artefaktů s pozadím doprovodného slova odborníků.

Mezinárodní den památek a sídel v Příboře

Tak jako každý rok, tak i letos si Příbor v sobotu 14. dubna připomněl Mezinárodní den památek a sídel a také započal připomenutí 30 let od založení městské památkové rezervace.

Program akce byl zahájen v 9 hodin MUDr. Mořicem Jurečkou komentovanou prohlídkou farního kostela narození Panny Marie s výkladem velikonočních tradic. Od 10 hodin se uskutečnil na náměstí Sigmunda Freuda koncert pěveckého sboru Valentin s názvem „Přeletěla vlaštovečka“.

V 11 a 14 hodin probíhaly komentované prohlídky nově zrekonstruovaného domu č.p. 38 v městské památkové rezervaci tzv. domu s duší. V 15 hodin v piaristickém klášteře uvedl koncert Sboru Musica Priboriensis „Božská múdrost“ předseda komise pro městskou památkovou rezervaci Stanislav Štefek, DiS. Na koncert v 16 hodin navazovala přednáška Mgr. Jany Koudelové, Ph.D., o vývoji města a jeho cennostech s následnou procházkou po městě.

U příležitosti této akce byly od 9. do 17. hodiny bezplatně otevřeny příborské památky tj. kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Františka, kostel sv. Kříže, kostel sv. Valentina, rodný dům Sigmunda Freuda, piaristický klášter se zahradou a Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda. Díky Římskokatolické farnosti byla také zpřístupněna věž farního kostela.

Muzeum Novojičínska mělo připravenu od 17 do 22 hodin výstavu výklenkových plastik ze sbírek muzea. Jednalo se o dřevěné sošky, které zdobily štíty domů a v minulosti měly i ochrannou funkci jako patroni domu. Také si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu Zboží ukryté v roce 1938.

Počasí nám, bohužel, nepřálo, ale i tak věříme, že se zúčastněným akce líbila.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci a realizaci této akci podíleli. Speciální poděkování patří MUDr. Mořici Jurečkovi, Mgr. Blance Hrubé, Rudolfu Korčákovi, Mgr. Janě Koudelové, Ph.D., pracovníkům Muzea Novojičínska, Stanislavovi Štefkovi DiS. a dětskému zastupitelstvu.


Kulturní program na sobotu 13. 4. 2019:

9.00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK (do 17.00 hod.)

9.00 OTEVŘENA VĚŽ FARNÍHO KOSTELA (do 11.00 hod.)

9.00 PROHLÍDKA FARNÍHO KOSTELA S VÝKLADEM VELIKONOČNÍCH TRADIC

9.00 VÝSTAVA „ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938“

(MUZEUM NOVOJIČÍNSKA,

ZPOPLATNĚNO DLE CENÍKU MUZEA, VSTUP DO 17.00 HOD.)

10.00 KONCERT SBORU VALENTIN „PŘELETĚLA VLAŠTOVEČKA“ (NÁMĚSTÍ)

11.00 PROHLÍDKA DOMU S LUCERNOU (č.p. 38)

14.00 PROHLÍDKA DOMU S LUCERNOU (č.p. 38)

15.00 KONCERT SBORU MUSICA PRIBORIENSIS „BOŽSKÁ MÚDROST“

(REFEKTÁŘ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA)

16.00 PŘEDNÁŠKA O VÝVOJI MĚSTA A JEHO CENNOSTECH

„ VÝVOJ-HISTORICKÉ ARTEFAKTY-JEDINEČNOST“ (REFEKTÁŘ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA) S NÁSLEDNOU PROCHÁZKOU PO MĚSTĚ / VEDE Mgr. JANA KOUDELOVÁ, Ph.D., NPÚ

17.00 VEČER V MUZEU-VČETNĚ VÝSTAVY VÝKLENKOVÝCH SOŠEK

(MUZEUM NOVOJIČÍNSKA-VOLNÝ VSTUP DO 22.00 HOD.)

Share Button